winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

"To nie jest zwykłe miejsce.

Przypomina raczej oranżerię, w której rozkwitają szalone orchidee, wyniosłe tulipany i nieśmiałe stokrotki. Nawet pokrzywy, które wypuszczają słodkie, białe kwiatki, tracą tu swoje "parzydełka". Nie ma tu wytyczonych ścieżek, ani grządek, ani rabat. Kwiaty rosną na wzór ogrodu angielskiego - razem wspólnie wypracowując trudne kompromisy. Uczą się wzajemnie szanować, współpracować chronić i wzmacniać nawzajem.
Współgrają tworząc nieprzerwaną feerię barw i terapeutyczną kompozycję zapachów. Tak, to miejsce, gdzie dzieci się wzmacniają, a nauczyciele młodnieją."Piękniejemy wszyscy!!!

Co nas wyróżnia?

 • realizujemy programy nauczania i wychowania na najwyższym poziomie
 • nauka w godzinach 8.00 – 14.00 w bardzo dobrych warunkach lokalowych
 • wysoko kwalifikowana kadra pedagogiczna stosująca nowoczesne metody nauczania
 • nauka języków obcych: j. angielski,
 • szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych
 • bezpłatna opieka świetlicy od godz. 6.30 do 16.00
 • pełnowartościowe, smaczne i tanie dwudaniowe obiady
 • opieka pedagoga i logopedy
 • opieka służby zdrowia (pielęgniarka, stomatolog)
 • organizacja licznych wyjść do kina, teatru oraz na lekcje muzealne
 • wyjazdy i wyjścia na basen i na lodowisko
 • wycieczki i Zielone Szkoły
 • wyjazdy narciarskie w czasie ferii zimowych
 • ożywione, 47-letnie kontakty polsko-węgierskie: współpraca ze szkołami węgierskimi Balatonfured, Budapeszt, Kiskőrös, Keckemét
 • uczestnictwo szkoły w festiwalach dziecięcych na Węgrzech w Keckemét
 • wymiana uczniów szkół węgierskich i SP15
 • uczestnictwo młodzieży w obozach językowych w Kolbergu w Niemczech (we współpracy z SP20)
 • uczestnictwo uczniów w chórze szkolnym - występy zarówno na uroczystościach szkolnych, jak i na terenie miasta i województwa
 • wychowanie fizyczne: zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, gry zespołowe
 • wspaniałe osiągnięcia sportowe
 • jesteśmy współorganizatorami konkursu "Generał Bem -życie i działalność" oraz konkursu „Literackie wizerunki Bema”
 • zajęcia teatralne -zespół Wesoła Gromadka - laureat licznych przeglądów
 • praca z uczniem zdolnym, liczni laureaci
 • biblioteka szkolna z czytelnią, z pełnym wyposażeniem lektur szkolnych i atrakcyjnym księgozbiorem, wyposażona w komputery z dostępem do Internetu
 • "Święto szkoły", Piknik szkolny, spotkania wigilijne, szkolne bale, dyskoteki, uroczystości okolicznościowe, dni otwarte, np. dla przedszkolaków, liczne imprezy klasowe i szkolne
 • dwie pracownie komputerowe z dostępem do Internetu
 • boisko i możliwość korzystania z hali TOSiR
 • realizacja programów profilaktycznych w klasach 1-3
 • Cukierki
 • Spójrz inaczej
 • realizacja programu rozwijania twórczego myślenia „Twórczo odkrywam świat” w klasach 1-3
 • realizacja programu rozwijania zdolności twórczych dzieci „Żywioły” w klasach 1-3
 • Udział w projektach: DiAMEnT, Klasa 2.0, Klub Bezpiecznego Puchatka
 • Nauczyciele naszej szkoły są w gronie tarnowskich liderów przedmiotowych.
 • Nauczyciele naszej szkoły są opiekunami POWUZ w projekcie Diament.

Najważniejsze cechy szkoły

 • Dająca uczniowi poczucie bezpieczeństwa i życzliwą atmosferę
 • Stosująca zasadę indywidualizacji
 • Rzetelnie ucząca
 • Wychowująca w oparciu o wartościowe programy wychowawcze

Na co kładziemy nacisk

 • Szkoła pracuje według różnych programów nauczania.
 • Bardzo bogaty program przedmiotów humanistycznych i artystycznych,
 • W ramach nauczania blokowego, realizujemy ważne dla ucznia umiejętności (korzystanie ze słowników, encyklopedii, Internetu, odczytywanie sensu przekazów niewerbalnych, formułowanie problemów dotyczących własnej postawy, znajomość swojego miasta, regionu, ich historii.)
 • Umiejętności te realizujemy poprzez konkursy literackie, plastyczne udział w tworzeniu teatrzyku szkolnego.
 • Do programów nauczania języka polskiego i historii włączamy elementy kultury i historii Węgier, realizując ciekawe projekty edukacyjne Nasi uczniowie biorą udział w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych wojewódzkich, powiatowych, międzyszkolnych i szkolnych, przeglądach.

Zajęcia pozalekcyjne

 • kółka przedmiotowe
  /historyczne, matematyczne, informatyczne, języka angielskiego, języka polskiego, przyrodnicze, komputerowe, krąg biblijny, EKO/
 • kółka artystyczne
  /plastyczne, teatralno-muzyczne, teatralno-matematyczne, muzyczno-kabaretowe, chór szkolny/
 • zajęcia sportowe
  /piłka siatkowa, piłka ręczna, zajęcia na pływalni/
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
  /język polski, matematyka/
 • gimnastyka korekcyjno w osobnej sali

Poza lekcjami: imprezy, wydarzenia

 • pasowanie na ucznia
 • andrzejki
 • mikołajki
 • kiermasze świąteczne
 • Wigilia szkolna
 • loterie fantowe
 • akcje charytatywne fundacji "Pomóż i Ty"
 • szkolne dyskoteki tematyczne z konkursami
 • walentynki
 • Święto Szkoły
 • dzień mitologiczny
 • piknik szkolny
 • pożegnanie absolwentów

Wycieczki

 • wycieczki programowe i rekreacyjne
 • Zielone Szkoły - dofinansowanie rada rodziców, sponsorzy

Współpraca z innymi szkołami

 • Zespół Szkół Sportowych w Tarnowie
 • szkoły węgierskie
 • szkoła w Kolbergu

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA