winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Szkoła Podstawowa

Uwagi

14.10.2016

Dzień Nauczyciela

31.10.2016

Do odrobienia w dniu 5.11.2016 r

23.12.2016

Zimowe ferie świąteczne

27.12.2016

28.12.2016

29.12.2016

30.12.2016

13.04.2017 (W. Czwartek)

Wiosenne ferie świąteczne

14.04.2017 (W. Piątek)

18.04.2017 

2.05.2017 (wtorek)

Do odrobienia 22.04.2017

16.06.2017 (piątek)

Po Bożym Ciele do odrobienia w dniu Pikniku Szkolnego –
03.06.2017 r

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.