winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Dni wolne w Roku Szkolnym 2017/2018
(dyżury nauczycieli)

LP

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

1

27.12.2017 r

Zimowe ferie świąteczne

2

28.12.2017 r

3

29.12.2017 r

4

29.03.2018 r (W. Czwartek)

 Wiosenne ferie świąteczne 

5

30.03.2018 r (W. Piątek)

6

3.04.2018 r (wtorek)

7

30.04.2018r (poniedziałek)

Wolne od zajęć dydaktycznych

 

30.04.2018 (poniedziałek)
2.05.2018 (środa)
4.05.2018 (piątek)

Wolne od zajęć dydaktycznych

 

1.06.2018 (piątek)

Wolne od zajęć dydaktycznych

UWAGA:

  1. W/w dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W w/w dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.