winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Podziękowanie dla całej społeczności uczniowskiej Szkoły Podstawowej nr 15 za udział w Tygodniu Uczniowskiej Supermocy

TUS dyplom

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA