winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Nowocześnie wyposażone sale lekcyjne


Sala gimnastyczna, sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej, boisko na terenie szkolnym, możliwość korzystania z hali TOSiR


Biblioteka z czytelnią i Multimedialnym Centrum Informacji


Gabinet logopedy, pedagoga, psychologa


Gabinet profilaktyki zdrowotnej


Świetlica szkolna ze stołówką


Przestronne korytarze i szatnia


 

Tak zmieniała się nasza szkoła na przestrzeni 10 lat

gdyliczy sie czas