winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

LP

SZKOŁA PODSTAWOWA

UWAGI

1

14.10.2020 r. – środa – dyżur DEN

dyżur

2

23.12.2020 r. – środa

dyżur
Zimowe ferie świąteczne - dyżur

3

24.12.2020 r. – czwartek – WIGILIA

4

28.12.2020 r. – poniedziałek

5

29.12.2020 r. – wtorek

6

30.12.2020 r. – środa

7

31.12.2020 r. – czwartek – SYLWESTER

 

język polski – 25 maja 2021 r.

Egzamin
SP

 

matematyka – 26 maja 2021 r.

 

język obcy – 27 maja 2021 r.

8

01.04.2021 r.  W. Czwartek

Wiosenne ferie świąteczne - dyżur

9

02.04.2021 r. W. Piątek

10

06.04.2021 r. wtorek

11

04.06.2021 r. – (piątek)

Piątek po Bożym Ciele

UWAGA:

  1. Ww. dni są wolnymi od zajęć dydaktycznych.
  2. W ww. dni w szkole prowadzone będą zajęcia wychowawczo – opiekuńcze dla uczniów, którzy przyjdą do szkoły. Zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni w szkole.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA