winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Czy wiesz, że noszenie zbyt ciężkiego tornistra w młodym wieku może być przyczyną powstania wady postawy w przyszłości?

Apelujemy do rodziców i opiekunów dzieci  ,aby regularnie kontrolowali zawartość plecaków swoich dzieci oraz do samych uczniów by nosili  tylko niezbędne podręczniki, zeszyty i ćwiczenia.

Na przekroczenie dopuszczalnej wagi tornistrów lub plecaków mają wpływ przede wszystkim:

 • obciążenie podręcznikami i zeszytami z przedmiotów, które nie były ujęte w     programie nauczania w danym dniu;
 • noszenie dodatkowych słowników i książek;
 • noszenie rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z programem nauczania, takich jak: pamiętniki, albumy, zabawki, butelki z napojami;
 • nieodpowiedni materiał, z jakiego został wykonany tornister lub plecak ;
 • niewystarczający nadzór rodziców i opiekunów.

Zgodnie z zaleceniami tornister:

 • nie powinien ważyć więcej niż 10–15% masy ciała ucznia;
 • powinien posiadać usztywnioną ściankę przylegającą do pleców;
 • jego ciężar powinien być rozłożony równomiernie;
 • cięższe rzeczy powinny być umieszczone na dnie, a lżejsze wyżej;
 • powinien mieć równe, szerokie szelki;
 • tornister należy nosić na obu ramionach i ważne jest, aby:
  - długość szelek umożliwiała swobodne wkładanie i zdejmowanie, jednocześnie zapewniając jak najlepsze przyleganie tornistra do pleców.