winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

OBOWIĄZKOWE ZEBRANIA Z RODZICAMI
(OBECNOŚĆ WSZYSTKICH NAUCZYCIELI OBOWIĄZKOWA)

Klasy I - III

Klasy IV-VIII

Termin

Godz. 16:30

Godz. 17:30

03.09.2020

Godz. 16:30

Godz. 17:30

17.11.2020

Godz. 16:30

Godz. 17:30

26.01.2021

Godz. 16:30

Godz. 17:30

23.03.2021

Godz. 16:30

Godz. 17:30

18.05.2021

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA