winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

zpb

ZINTEGROWANA POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
„SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO”

W roku szkolnym 2018/2019 Szkoła Podstawowa nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie przystąpiła do realizacji projektu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” w ramach programu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, którego celem jest poprawa poczucia bezpieczeństwa w szkole i jej okolicy.

Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa to program, który powstał w wyniku wieloletniej współpracy Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i policji holenderskiej. Placówka realizująca program zobowiązana jest do zbadania w jakim stopniu uczniowie, ich rodzice i nauczyciele czują się bezpiecznie w szkole i w jej otoczeniu oraz podjęcia wszelkich działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa. Jednym z kluczowych elementów związanych z realizacją projektu jest zaproszenie do współpracy i zaangażowanie jak największej liczby partnerów zewnętrznych. Podjęte przez placówkę działania, ujęte w tzw. Zintegrowanym Planie Działania, będą ustaleniem konkretnych przedsięwzięć, wraz z terminami i określeniem wykonawcy. Działania te podlegają ocenie podczas audytu przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej w Krakowie. Najwyższym wyróżnieniem dla szkoły związanym z realizacją projektu jest otrzymanie Certyfikatu ,,Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”.

W szkole zostały przeprowadzone badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, diagnozujące zagrożenia na terenie szkoły oraz poza nią. Są one podstawą opracowania wraz z partnerami projektu Zintegrowanego Planu Działania, który wyznaczy priorytety zmierzające do poprawy bezpieczeństwa uczniów.

Głównym celem współpracy z partnerami projektu jest wypracowanie kompleksowego systemu działań opartych na wzajemnej współpracy szkoły z różnymi instytucjami i organizacjami, w tym z samorządem lokalnym i policją, dla których wspólnym celem jest ciągła poprawa bezpieczeństwa, profilaktyka i eliminowanie zjawisk antyspołecznych i patologicznych, np. przemocy w szkole.

Szczegółowe informacje nt. projektu znajdują się na stronie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie - www.malopolska.policja.gov.pl


  1. Analiza ankiet dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
  2. Analiza ankiet dla rodziców uczniów  Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie 
  3. Analiza ankiet dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie
  4. Podsumowanie wniosków z ankiet.
  5. Zintegrowany plan działania
  6. Lista partnerów

 

gdyliczy sie czas