winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Szkoła Podstawowa nr 15 to na mapie Tarnowa miejsce szczególne. Doskonała lokalizacja bardzo blisko centrum miasta, dobre warunki lokalowe, wyposażone w nowoczesny sprzęt sale lekcyjne to czynniki warunkujące dobry start w edukację.

Dzieci zdobywające tutaj wiedzę mają możliwość indywidualnego rozwoju, ale jednocześnie uczą się współistnienia w grupie, szacunku dla innych, tolerancji, otwartości, empatii. Poznając tajniki wiedzy i prawa rządzące światem, dowiadują się, czym jest asertywność –wartość niezbędna w dążeniu do wytyczonego celu.

Każdy uczeń otrzymuje wsparcie i pomoc zarówno ze strony nauczycieli, jak i psychologa, pedagoga oraz szkolnej pielęgniarki.

Atmosfera panująca w szkole sprzyja nauce, rozwijaniu pasji i zainteresowań, sprawia, że dzieci czują się tu dobrze, a po zakończeniu nauki często wracają, by wspominać.

Co nas wyróżnia?

 • realizujemy programy nauczania i wychowania na najwyższym poziomie;
 • nauka odbywa się w godzinach 8:00 – 14:00, w bardzo dobrych warunkach lokalowych;
 • wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody nauczania;
 • nauka języków obcych: j. angielskiego z grupami EURO, j. niemieckiego;
 • szeroka oferta bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych;
 • bezpłatna opieka w świetlicy, w godz. 6:30 – 16:30;
 • pełnowartościowe, smaczne dwudaniowe obiady;
 • opieka pedagoga, psychologa i logopedy;
 • opieka służby zdrowia (pielęgniarki i stomatologa);
 • organizacja licznych wyjść do kina, bibliotek, teatru, na imprezy kulturalne, wystawy i lekcje muzealne oraz udział w warsztatach;
 • wyjścia na lodowisko;
 • wycieczki programowe i rekreacyjne, Zielone Szkoły;
 • wyjazdy narciarskie nie tylko w czasie ferii zimowych;
 • wieloletnie kontakty polsko-węgierskie, współpraca ze szkołami węgierskimi, wymiana uczniów i nauczycieli szkół węgierskich i SP15;
 • uczestnictwo młodzieży w obozach językowych – EUROWEEK;
 • uczestnictwo uczniów w chórze szkolnym – występy podczas uroczystości szkolnych, na terenie miasta i województwa;
 • wychowanie fizyczne: zajęcia ogólnorozwojowe, gimnastyka korekcyjna, gry zespołowe;
 • liczne osiagnięcia sportowe;
 • praca z uczniem zdolnym, wielu uczniów to laureaci konkursów kuratoryjnych, przedmiotowych i tematycznych;
 • biblioteka szkolna z czytelnią, z pełnym wyposażeniem lektur szkolnych i atrakcyjnym księgozbiorem wraz z Multimedialnym Centrum Informacji, wyposażonym w laptopy z dostępem do Internetu;
 • Święto Szkoły, piknik szkolny, spotkania wigilijne, szkolne bale, dyskoteki, uroczystości okolicznościowe, dni otwarte dla przedszkolaków, liczne imprezy szkolne i klasowe;
 • pracownia komputerowa z dostępem do Internetu;
 • mobilne szafy z laptopami w salach lekcyjnych;
 • sale wyposażone w monitory interaktywne i tablice multimedialne;
 • boisko na terenie szkolnym oraz możliwość korzystania z hali TOSiR;
 • realizacja programów profilaktycznych w klasach I-VIII;
 • zajęcia rozwijające kreatywność.

Najważniejsze cechy naszej Szkoły:

 • daje uczniowie poczucie bezpieczeństwa i życzliwą atmosferę;
 • stosuje zasadę indywidualizacji;
 • rzetelnie uczy, dając możliwość samorealizacji;
 • wychowuje w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny.

Kładziemy nacisk na:

 • pracę według różnych programów nauczania;
 • bogaty program przedmiotów humanistycznych i artystycznych;
 • realizację ważnych dla ucznia umiejętności: korzystanie ze słowników, encyklopedii, Internetu, odczytywanie sensu przekazów niewerbalnych, formułowanie problemów dotyczących własnej postawy, znajomość swojego miasta, regionu i ich historii;
 • włączanie elementów kultury i historii Węgier do programów nauczania języka polskiego i historii, realizując ciekawe projekty edukacyjne;
 • udział uczniów w licznych konkursach przedmiotowych, artystycznych, literackich, przeglądach, zawodach sportowych wojewódzkich, powiatowych, międzyszkolnych i szkolnych.

Zajęcia pozalekcyjne:

 • kółka przedmiotowe
 • kółka artystyczne
 • zajęcia sportowe
 • zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze
 • gimnastyka korekcyjna

gdyliczy sie czas