winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze: 01.09.2020 r. (wtorek) – 22.01.2021 r.  (piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r. ( wtorek )

wg harmonogramu

3.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2020 r. ( wtorek)

godz. 1400

4.

Wigilia

17 grudnia 2020 r. (czwartek)

godz. 1700

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenie

23 grudnia – 31 grudnia 2020 r.
(środa – czwartek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

21 stycznia 2021 r. (czwartek)

klasyfikacja wstępna
za I półrocze – 07.01.2021 r.
(czwartek)

II półrocze: 25.01.2021 r. (poniedziałek) – 25.06.2021r. (piątek)

7.

Ferie zimowe

15 lutego – 28 lutego 2021 r.
(poniedziałek – niedziela)

 

8.

Dni otwarte Szkoły
kl. I SP

23 – 25 lutego 2021 r.

 

10.

Egzamin ośmioklasisty
(poniedziałek – środa)

język polski – 25 maja 2021 r.
(wtorek) – godz. 900
matematyka – 26 maja 2021 r.
(środa) – godz. 900
język obcy – 27 maja 2021 r.
(czwartek) – godz. 900

 

Termin dodatkowy
język polski –16.06.2021 r.
(środa) – godz. 900
matematyka – 17.06. 2021 r. (czwartek) – godz. 900
język obcy  18.06.2021 r. (piątek) – godz. 900

11.

Wiosenna przerwa świąteczna

1 kwietnia – 6 kwietnia 2021 r.
(czwartek – wtorek)

 

12.

Szkolny Piknik Rodzinny

12 czerwca 2021 r. (sobota)

 

13.

Klasyfikacja końcowa

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)

Klasyfikacja roczna wstępna  24.05.2021 r.
(poniedziałek)

14.

Pożegnanie absolwentów –
uroczyste zakończenie roku

24 czerwca 2021 r. (czwartek)

 

15.

Rozdanie świadectw szkolnych

25 czerwca 2021 r. (piątek)

 

16.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2021 r.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA