winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

LP

WYSZCZEGÓLNIENIE

DATA

UWAGI

I półrocze:01.09.2022 (czwartek) – 27.01.2023 (piątek)

1.

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2022
(czwartek)

godz. 900 – kl. I SP, kl. V
sala gimnastyczna
pozostałe klasy w salach lekcyjnych

2.

Ślubowanie klas pierwszych

 październik 2022

godz. 1700

3.

Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2022    (czwartek)

godz. 1400
sala gimnastyczna

4.

Wigilia

21 grudnia 2022 (środa)

godz. 1700

5.

Ferie świąteczne – Boże Narodzenie

23 grudnia – 30 grudnia 2022
(piątek – piątek)

 

6.

Klasyfikacja śródroczna

19 stycznia 2023 (czwartek)

klasyfikacja wstępna
za I półrocze – 13.12.2022
(wtorek)

II półrocze: 13.02.2023 (poniedziałek) – 23.06.2023 (piątek)

7.

Ferie zimowe

30 stycznia – 10 lutego 2023
(poniedziałek – piątek)

 

8.

Dni otwarte szkoły
kl. I SP

luty – marzec 2023

 

9.

Wiosenna przerwa świąteczna

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023
(czwartek – wtorek)

 

10.

Egzamin ośmioklasisty

język polski – 23 maja 2023 (wtorek) – godz. 9:00
matematyka – 24 maja 2023
(środa) – godz. 9:00
język obcy – 25 maja 2023
(czwartek) – godz.9:00

TERMIN DODATKOWY
język polski – 12.06.2023
(poniedziałek)– godz. 9:00
matematyka – 13.06.2023 (wtorek) – godz. 9:00
język obcy 14.06.2023 (środa) – godz. 9:00

11.

Dzień Sportu Szkolnego

1 czerwca 2023 (czwartek)

 

12.

Klasyfikacja końcowa

16 czerwca 2023 (czwartek)

Klasyfikacja roczna wstępna 15.05.2023 (poniedziałek)

13.

Szkolny Piknik Rodzinny

17 czerwca 2023 (sobota)

14.

Pożegnanie absolwentów – uroczyste zakończenie roku

22 czerwca 2023 (czwartek)

 

15.

Rozdanie świadectw szkolnych

23 czerwca 2023 (piątek)

 

16.

Zakończenie roku szkolnego

31 sierpnia 2023

 

 

gdyliczy sie czas