winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wzajemna współpraca polsko-węgierska nauczycieli, uczniów i rodziców 

Szkoła Podstawowa Nr 15 rozpoczęła swoją działalność 8 lutego 1960 roku, 15 kwietnia 1960 roku szkole nadano imię generała Józefa Bema. W dwa lata później placówka nawiązała pierwsze kontakty i współpracę ze szkołami węgierskimi. Już 17.03.1962 roku podejmowaliśmy pierwszą węgierską delegację z miejscowości Nyiregyhaza. Inicjatorką, tych kontaktów od lat jest pani Maria Pulnik. To dzięki niej możliwa była współpraca uczniów i ich rówieśników z: Balatonfüred, Kiskörös, Kecskemét, Nyiregyhazy, Szolnok, Miskolca i Budapesztu.
 • Dnia 23.10.1965 roku uczestniczyliśmy w Balatonfüred w uroczystym nadaniu imienia generała J. Bema szkole podstawowej. Z inicjatywy Węgra mieszkającego w Tarnowie Norberta Lippocego i kilku osób z Balatonfüred doszło do tego wydarzenia. Właśnie w tym dniu zasadzono przed budynkiem szkoły drzewo przywiezione z Polski i wmurowano pamiątkową tablicę. Drzewo rosnące przed budynkiem szkoły jest już wysokie i urosło do rangi symbolu przyjaźni polsko-węgierskiej.
 • W 1965 roku w 172 rocznicę urodzin generała J. Bema, gościliśmy delegację z Balatonfüred wraz z kierowniczką szkoły J. Bema i szkolnym chórem. Goście przekazali wówczas sztandar ufundowany przez młodzież z Kiskörös z napisem "Za świat pracy, za wolność - naprzód".
 • W dniu 12.03.1969 r. szkołę odwiedziła delegacja rządowa z Węgier.
 • W 1977 roku w naszej szkole przebywała grupa dzieci z Kiskörös na obozie letnim.
 • Od 23.06 - 07.07.1980 roku przebywała grupa dzieci z Kiskörös na obozie harcerskim.
 • W sierpniu 1980 roku odbyła się rewizyta dzieci polskich w Kiskörös.
 • W 1989 roku Kiskörös przez dwa tygodnie gościło grupę młodzieży i nauczycieli naszej szkoły.
 • W 1992 roku delegacja szkoły uczestniczyła w Balatonfüred w uroczystości odsłonięcia popiersia gen. J. Bema przed budyniem szkoły noszącej jego imię.
 • W grudniu 1992 roku gościliśmy w szkole Akosa Engelmajera ambasadora węgierskiego, który przybył do Tarnowa na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy Józefa Antalla.
 • W lutym 1993 roku gościliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców z Balatonfüred wraz z dyrektorem szkoły Bema. Pokazaliśmy naszym przyjaciołom Tarnów i okolice. W Wysowej przez siedem dni uczyliśmy naszych węgierskich gości jeździć ich na nartach.
 • 20-23.10.1995roku delegacja naszej szkoły w Balatonfüred uczestniczyła w uroczystości 30-lecia szkoły J. Bema.
 • 14.03.1996 roku z okazji 40-lecia TTPW, 45 osobowa grupa nauczycieli z Balatonfüred odwiedziła naszą szkołę. Odbyło się uroczyste spotkanie z gronem pedagogicznym obydwu szkół. Na spotkaniu obecny był konsul generalny Węgier Ferenc Puskas. Wówczas zawarte zostały wstępne rozmowy dotyczące współpracy szkół polskich z węgierskimi.
 • Dnia 22.03.1997 roku gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z Balatonfüred, odbyło się uroczyste spotkanie, na którym nasi węgierscy przyjaciele otrzymali upominki wielkanocne od naszych uczniów.
 • Po raz kolejny w dniu 23.10.1998 roku gościliśmy w murach naszej szkoły konsula generalnego Republiki Węgierskiej Ferenca Puskasa. Okazją do złożenia wizyty były obchody 42 rocznicy powstania w Budapeszcie. Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, na który złożyły się wspomnienia i wiersze upamiętniające tamte dni.
 • W dniu 18.03.1999 roku w przeddzień imienin patrona naszej szkoły, odbyła się uroczystość z udziałem wielu znakomitych gości. Wśród nich nie zabrakło Pana konsula Ferenca Puskasa wraz z małżonką.
 • Z okazji 40-lecia szkoły dnia 28 lutego 2000 roku po raz kolejny gościliśmy konsula generalnego Republiki Węgierskiej Istvana Kovacsa.
 • W dniu 08.06.2002 roku w Parku Strzeleckim w Tarnowie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona generałowi J. Bemowi. Z tej okazji podejmowaliśmy ponownie gości z Węgier z panem konsulem Istvanem Kovacsem. Uroczystość ta zbiegła się z zorganizowanym w tym dniu corocznym piknikiem szkolnym, na którym zaprezentował się naszym uczniom, nauczycielom i rodzicom węgierski dziecięcy zespół taneczny.
 • W dniu 15 listopada 2004 roku delegacja naszej szkoły uczestniczyła w Balatonfüred w szkole J. Bema na otwarciu wystawy związanej ze sprowadzeniem prochów generała do rodzinnego miasta. Wystawa została przekazana przez władze miasta Tarnowa.
 • W dniach 14-15 grudnia 2004roku naszą szkołę odwiedzili zaprzyjaźnieni goście z Węgier. Nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w lekcjach tańca węgierskiego pod kierunkiem węgierskich choreografów.
 • W dniach 7-10 grudnia 2005 roku gościliśmy w naszej szkole delegację węgierską z Kiskörös. W składzie delegacji obecny był dyrektor szkoły J. Bema Bella Laszlo oraz dwie nauczycielki tejże szkoły. Nasi goście mieli okazję zobaczyć miejsca związane z generałem J. Bemem, w naszej szkole obejrzeli występ artystyczny dzieci, odbyli wiele spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta, dyrekcjami innych szkół, które miały na celu zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy szkołami, wymianę dzieci, młodzieży i nauczycieli.
 • W marcu 2006 roku odbyła się rewizyta delegacji naszej szkoły w Kiskörös.
 • Lato 2007 roku to czas odpoczynku i wyjazdów. Tegoroczne wakacje sprzyjały zacieśnianiu kontaktów uczniów naszej szkoły z rówieśnikami ze szkół węgierskich, którzy odwiedzili nasze miasto. Już kilka dni po zakończeniu roku szkolnego gościliśmy grupę nauczycieli i uczniów ze szkoły J. Bema z Balatonfüred. Podczas pobytu w naszym mieście goście odwiedzili naszą szkołę, spotkali się z dyrekcją i gronem pedagogicznym, zwiedzili miasto oraz mieli okazję podziwiać uroki Tropia i zachwycać się niepowtarzalnym pięknem kopalni soli w Bochni. Byli także w Krakowie i Łagiewnikach.
 • W dniach od 17-20 września 2009 roku reprezentacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy "Generał Józef Bem - życie i działalność", który odbył się w Csopak i Veszprem na Węgrzech.
  Nasi uczniowie zajęli I miejsce indywidualnie i zespołowo.

Mówiąc o kontaktach polsko-węgierskich warto wspomnieć, że nauczyciele i uczniowie z Balatonfüred jako pierwsi przekazali pieniądze na budowę pomnika generała Józefa Bema w Tarnowie, który został odsłonięty w 1985 roku, na 25 lecie szkoły. Od wielu lat SP 15 organizuje wymianę młodzieży właśnie z tą szkołą. Prawie, co roku następuje wymiana grup uczniowskich: uczniowie " piętnastki" wypoczywają nad Balatonem, a młodzi Węgrzy w Tarnowie. W sierpniu 1997roku w Balatonfüred przez 10 dni wypoczywała grupa uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły.

Również w sierpniu 1997 roku 37 osobowa grupa nauczycieli SP 15 i SOSZW przebywała przez 6 dni w Szolnok. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić kolebkę państwa węgierskiego, korzystali z kąpieli w gorących źródłach.

Trzykrotnie nasi uczniowie spędzali wakacje na kolonii w Csopak nad Balatonem.

Chlubą szkoły jest działający od początku jej istnienia Uczniowski Zespół Pieśni i Tańca. Powstał on z inicjatywy Marii Pulnik. Pierwszy koncert dał już w czerwcu 1960 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Od tamtej pory zespół koncertował setki razy nie tylko w Polsce, ale bardzo często wyjeżdżał na wojaże na Węgry. Lokalna prasa niejednokrotnie pisała,że bez ryzyka pomyłki przyjąć należy, że oprawę artystyczną każdej uroczystości z udziałem oficjalnej delegacji węgierskiej w Tarnowie, organizatorzy powierzą Szkole Podstawowej Nr 15. Dzieci niejednokrotnie zadziwiły gości ich tańcami narodowymi, pieśniami, a przede wszystkim wygłaszanymi po węgiersku tekstami poezji, okolicznościowych powitań i w prywatnej rozmowie. W 1997 roku zespół wystąpił w Balatonfüred podczas inauguracji sezonu turystycznego, a w kilka miesięcy później w Budapeszcie, na zaproszenie dziecięcego zespołu tanecznego "Csepel". Oprócz zwiedzania stolicy nasi uczniowie mieli możliwość spotkania się z burmistrzem Budapesztu, uczestniczyli w prezentacji zespołów oraz wspólnej zabawie. W czerwcu 1998roku gościliśmy w Tarnowie z rewizytą, 40 osobowy zespół "Csepel". Członkowie zespołu zwiedzili nasze miasto. Odwiedzili Dębno, Bochnię i Kraków. Występowali dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły, a także koncertowali na obozie harcerskim w miejscowości Piaski Dróżków.

W 2004 roku węgierskim hymnem, zaśpiewanym po węgiersku, zespół szkolny uświetnił mecz koszykówki Polska-Węgry odbyty w Tarnowie. W tym samym roku 17 marca z okazji 210 rocznicy urodzin Józefa Bema zespół wystąpił na uroczystości w tarnowskim Ratuszu, a 24 października członkowie zespołu zaprezentowali się na wieczornicy w Dębnie, która poświęcona była pamięci Balinta Balassiego w 450 rocznicę urodzin tego węgierskiego poety.

Podczas tarnowskiego spotkania prezydentów Węgier i Polski w Tarnowie członkowie zespołu przywitali Arpada Gonca w jego ojczystym języku.

To właśnie występem naszego zespołu w roku 1994, zauroczył się konsul generalny Węgier Istvan Kovacs, który był częstym gościem w murach "piętnastki". To z jego inicjatywy nasi uczniowie w roku 1995 po raz pierwszy zostali zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal - Dzieci Przyszłością Europy do Kecskemét na Węgrzech. Idea tych niezwykłych spotkań, których celem jest powstanie Wspólnej Europy poprzez zbratanie dzieci przez folklor będący podstawą wszelkiej muzyki. Historia spotkań udowodniła, że dzieci "otwarte na świat", pozbawione uprzedzeń mogą stać się ambasadorami w procesie dążenia do wspólnej Europy. Język dzieci i ich uśmiech nie znają granic i to właśnie dzieci mogą nawiązać wieloletnią przyjaźń, która zbliży dorosłych. Wydarzenia, jakie mają miejsce na festiwalu pomagają dzieciom uczyć się siebie nawzajem i poznać wartość tolerancji oraz być gotowymi do niesienia pomocy. Stało się już tradycją, że spotkania rozpoczynają się i kończą efektownym widowiskiem. Podczas spotkań dzieci poznają osobliwości Wielkiej Równiny, zwiedzają stadninę koni, Park w Opusztaszer. Mogą również zobaczyć najpiękniejsze miejsca stolicy Węgier. Uczniowie nasi goszczeni są przez węgierskie rodziny, dzięki czemu mają możliwość poznania ich zwyczajów i tradycji. Pomiędzy węgierskimi rodzinami, a tarnowskimi uczniami nawiązywane zostają nici sympatii i przyjaźni, które trwają latami. Od 1995 roku nasi uczniowie, co dwa lata wyjeżdżają na festiwal, prezentując program folklorystyczny z Polski i Węgier. W 1998 roku wyróżnieniem był występ w DNIU EUROPY, kiedy gośćmi byli: szef Generalny Unii Europejskiej oraz konsulowie 10 państw Unii. Jak zwykle pobyt na festiwalach dostarcza uczniom niezapomnianych wrażeń, pozwala uczestniczyć w wycieczkach, zwiedzać Budapeszt /w tym parlament/, poznawać zwyczaje Węgrów i godnie reprezentować Polskę oraz miasto rodzinne Bema.

Uczniowie naszej szkoły zafascynowani osobowością głównego organizatora festiwalu Gabora Farkasa, jego oddaniem na rzecz dzieci, podczas ostatniego pobytu na festiwalu, uroczyście obdarowali go własnoręcznie wykonanym "Orderem uśmiechu". Gabor nie ukrywał swojej radości i wzruszenia, bardzo był wdzięczny za przemiły gest polskich dzieci.

W 2005r. delegacja naszej szkoły została zaproszona do Kecskemét na uroczystą Galę z okazji jubileuszu festiwalu. Byliśmy jedną z nielicznych delegacji europejskiej, która od samego początku uczestniczy w tym międzynarodowym spotkaniu dzieci w Kecskemét.

Co dwa lata do Tarnowa z rewizytą przyjeżdżają goście z Kecskemét. Podobnie jak węgierscy przyjaciele, także i tarnowscy uczniowie starają się organizować atrakcyjny program ich pobytu. Pokazują miasto rodzinne generała, najcenniejsze zabytki Krakowa, Wieliczki, Bochni, Zakopanego.

Dnia 21.03.2009 roku podczas otwarcia I Festiwalu Smaków na tarnowskim Rynku również nie zabrakło naszego zespołu. Uczniowie zaśpiewali Odę do Radości w języku węgierskim oraz wiązankę piosenek węgierskich, czym ponownie wzbudzili podziw licznie zgromadzonych gości z Węgier.

Należy wspomnieć o 1999 roku, kiedy to państwo węgierskie dotknęła potężna powódź. Wówczas uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szkoły czynnie włączyli się w akcję humanitarną niesienia pomocy węgierskim powodzianom. Na ten cel przekazano licznie zebrane dary rzeczowe i środki pieniężne.

Za działalność na rzecz pogłębiania polsko-węgierskiej przyjaźni decyzją ministra spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej nasza szkoła w 1999roku została odznaczona prestiżowym medalem "PRO PATRIA HUNGARICA", a kolejni konsulowie węgierscy są jak zapewniają naszymi serdecznymi przyjaciółmi. I czują się w naszej szkole jak u siebie.

W dniach od 17 - 20 września 2009 roku reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy „Generał Józef Bem - życie i działalność”, który odbył się w Csopak i Veszprém na Węgrzech. Konkurs został zorganizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Samorząd Województwa Veszprém dla uczczenia 215 rocznicy urodzin i 80 rocznicy sprowadzenia prochów Generała do Tarnowa. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Jenö Lasztowicz Wojewoda Veszprém oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. UczniowieSzkoły nr 15im. Gen. J. Bema w Tarnowie osiągnęli najwyższe lokaty, jako zespół zdobyliI miejsce i w nagrodę cała trójka otrzymała tygodniowy pobyt nad Balatonem. Organizatorzy zaplanowali uczestnikom ciekawe wycieczki na półwysep Tirany oraz zwiedzanie miast Veszprém i Balatonfüred. W Balatonfüred uczniowie Szkołyim. Gen. J. Bema przygotowali piękną uroczystość, gdzie przybyłych z Polski gości powitali hymnem polskim i polskimi piosenkami. Przed popiersiemGen. J. Bema na dziedzińcu szkolnym złożone zostały kwiaty i wieńce. Uczestnicy konkursu mieli niezapomnianą okazję spotkania się z Panem profesorem Istvanem Kovacs wielkim przyjacielem Polski, węgierskim dyplomatą, historykiem, pisarzem i poetą. Pobyt na węgierskiej ziemi i odniesione sukcesy wpiszą się na trwałe w historięSzkoły nr 15im. Gen. J. Bema w Tarnowie.

22-23 pażdziernika 2010 r. Szkoła świętowała 50.urodziny. Na Jubileuszu obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół węgierskich z Balatonfüred, Kiskőrösz i Veszprém.

W dniach 30.03 - 02.04.2011r. Dyrektor Szkoły Teresa Kot uczestniczyła w delegacji w Veszprem. Brali w niej udział dyrektorzy tarnowskich szkół i placówek, które współpracują ze szkołami węgierskimi. Odbyło się wiele ciekawych spotkań na których omawiano szczegóły wzajemnej współpracy i wymiany, zarówno uczniów jak i nauczycieli.

Batory Express to polsko- węgierski, interdyscyplinarny projekt kulturalny, stworzony z okazji przekazania prezydencji UE oraz dziesięciolecia Centrum Węgierskiego w Krakowie. Organizowany, aby rozpocząć dyskusję o „Wspomnieniach i przyszłości przyjaźni dwóch narodów”. Objazdowa galeria w polskiej Nysce zawita do pięciu węgierskich /Budapeszt, Pecs, Szeged, Debreczyn, Miskolc/ oraz dziesięciu polskich miast /Tarnów, Stary i Nowy Sącz, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków/. Nasza szkoła, szczycąca się wieloletnią tradycją współpracy z Węgrami, nie omieszkała podzielić się swoimi wspomnieniami i pamiątkami związanymi z bratnim krajem.19 maja 2011 roku Pani Barbara Tyka została zaproszona na tarnowski Rynek do słynnej Nyski - gdzie odbyło się sympatyczne spotkanie z Panią Patricią Paszt - dyrektorem Centrum Węgierskiego. Podczas rozmowy podkreślone zostały bardzo mocne więzi łączące SzkołęPodstawową Nr 15 w Tarnowie ze szkołami węgierskimi. Nawiązane przed laty kontakty są tak mocne, że większość przetrwała do dnia dzisiejszego. W rozmowie zaakcentowana została ogromna rola i praca niezapomnianej Pani Marii Pulnik, która od samego początku działalności szkoły inicjowała i kontynuowała kontakty polsko-węgierskie. Na zakończenie spotkania pani Patricia Paszt przekazała serdeczne życzenia dla całej społeczności Szkoły PodstawowejNr 15, wyrażając nadzieję na dalszą tak owocną współpracę z Węgrami.

17 czerwca 2011r. gościliśmy w naszej szkole delegację węgierską w składzie której byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego z Veszprem z wicewojewodą na czele oraz Dyrektorem Szkoły Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény w Veszprem Panem Halmay György. Efektem spotkania było podpisanie umowy o wzajemnej współpracy grup młodzieżowych. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wpisem do kroniki szkolnej oraz zapewnieniami o kontynuacji podjętych zamierzeń.

14-18.09.2011 r. w Veszprém na Węgrzech rozegrany został finał konkursu „Generał Józef Bem – życie i działalność”. Uczestniczyła w nim młodzież z Polski, Węgier i Rumunii (z Siedmiogrodu) – 162 uczniówz 53 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych uczniowie naszej szkoły wywalczyli drużynowo II miejsce. W konkursie indywidualnym Agnieszka Sądowicz zajęła I miejsce a Filip Marszałek III miejsce.
Dyplomy i nagrody wręczyli im patronujący konkursowi – Wicepremier i Minister Zarządzania i Sprawiedliwości Republiki Węgierskiej,dr Navracsics Tibor i Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Węgrzech,prof. Roman Kowalski. Przewodniczący komisji konkursowej,prof. István Kovács, wyróżnił Agnieszkę i Filipa jako uczniów szkoły podstawowej, którzy w etapie pisemnym wykazali się wiedzą na poziomie licealistów. W czasie pobytu na Węgrzech nasi uczniowie w wykładachprof. Istvána Kovácsa, zwiedzali Veszprém, Balatonfured i Csopak. Korzystając z wolnego czasu i pięknej pogody plażowali i kąpali się w Balatonie.

11 listopada 2011 roku gościliśmy w murach naszej szkoły delegację węgierską – nowego dyrektora Szkoły J. Bema w Kiskőrös Lasztovicza László oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kiskőrös Imre Hirsch.
Podczas spotkania odbyły się rozmowy na temat zacieśnienia wzajemnych kontaktów pomiędzy naszymi szkołami. Goście zwiedzając szkołę złożyli wiązankę przy popiersiu bohatera obydwu narodów Generała Józefa Bema.
Bezpośrednią okazją do spotkania była również przypadająca w tym roku dziesiąta rocznica współpracy Tarnowa z węgierskim regionem Veszprém. W siedzibie Tarnowskiego Centrum Kultury uroczyście Tarnów i Veszprém przedłużyły współpracę o kolejne lata.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA