winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Wzajemna współpraca polsko-węgierska nauczycieli, uczniów i rodziców 

Szkoła Podstawowa Nr 15 rozpoczęła swoją działalność 8 lutego 1960 roku, 15 kwietnia 1960 roku szkole nadano imię generała Józefa Bema. W dwa lata później placówka nawiązała pierwsze kontakty i współpracę ze szkołami węgierskimi. Już 17.03.1962 roku podejmowaliśmy pierwszą węgierską delegację z miejscowości Nyiregyhaza. Inicjatorką tych kontaktów od lat była pani Maria Pulnik. To dzięki niej możliwa była współpraca uczniów i ich rówieśników z: Balatonfüred, Kiskörös, Kecskemét, Nyiregyhazy, Szolnok, Miskolca i Budapesztu.

 • Dnia 23.10.1965 roku uczestniczyliśmy w Balatonfüred w uroczystym nadaniu imienia generała J. Bema szkole podstawowej. Z inicjatywy Węgra mieszkającego w Tarnowie Norberta Lippóczy’ego i kilku osób z Balatonfüred doszło do tego wydarzenia. Właśnie w tym dniu zasadzono przed budynkiem szkoły drzewo przywiezione z Polski i wmurowano pamiątkową tablicę. Drzewo rosnące przed budynkiem szkoły jest już wysokie i urosło do rangi symbolu przyjaźni polsko-węgierskiej.
 • W 1965 roku w 172. rocznicę urodzin generała Józefa Bema, gościliśmy delegację z Balatofüred wraz z kierowniczką szkoły J. Bema i szkolnym chórem. Goście przekazali wówczas sztandar ufundowany przez młodzież z Kiskörös z napisem „Za świat pracy, za wolność  – naprzód”.
 • W dniu 12.03.1969 roku szkołę odwiedziła delegacja rządowa z Węgier.
 • W 1977 roku w naszej szkole przebywała grupa dzieci z Kiskörös na obozie letnim.
 • W dniach 23.06–07.07.1980 roku przebywała grupa dzieci z Kiskörös na obozie harcerskim.
 • W sierpniu 1980 roku odbyła się rewizyta dzieci polskich w Kiskörös.
 • W 1989 roku Kiskörös przez dwa tygodnie gościło grupę młodzieży i nauczycieli naszej szkoły.
 • W 1992 roku delegacja szkoły uczestniczyła w Balatonfüred w uroczystości odsłonięcia popiersia gen. Józefa Bema przed budyniem szkoły noszącej Jego imię.
 • W grudniu 1992 roku gościliśmy w szkole Akosa Engelmajera ambasadora węgierskiego, który przybył do Tarnowa na uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy Józefa Antalla.
 • W lutym 1993 roku gościliśmy uczniów, nauczycieli i rodziców z Balatonfüred wraz z Dyrektorem szkoły Bema. Pokazaliśmy naszym przyjaciołom Tarnów i okolice. W Wysowej przez siedem dni uczyliśmy naszych węgierskich gości jeździć ich na nartach.
 • 20–23.10.1995 roku delegacja naszej szkoły w Balatonfüred uczestniczyła w uroczystości 30-lecia szkoły J. Bema.
 • 14.03.1996 roku z okazji 40-lecia TTPW, 45-osobowa grupa nauczycieli z Balatonfüred odwiedziła naszą szkołę. Odbyło się uroczyste spotkanie z gronem pedagogicznym obydwu szkół. Na spotkaniu obecny był konsul generalny Węgier Ferenc Puskas. Wówczas zawarte zostały wstępne rozmowy dotyczące współpracy szkół polskich z węgierskimi.
 • Dnia 22.03.1997 roku gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z Balatonfüred, odbyło się uroczyste spotkanie, na którym nasi węgierscy przyjaciele otrzymali upominki wielkanocne od naszych uczniów.
 • Po raz kolejny w dniu 23.10.1998 roku gościliśmy w murach naszej szkoły konsula generalnego Republiki Węgierskiej Ferenca Puskasa. Okazją do złożenia wizyty były obchody 42. rocznicy powstania w Budapeszcie. Uczniowie przygotowali krótki program artystyczny, na który złożyły się wspomnienia i wiersze upamiętniające tamte dni.
 • W dniu 18.03.1999 roku, w przeddzień imienin Patrona naszej szkoły, odbyła się uroczystość z udziałem wielu znakomitych gości. Wśród nich nie zabrakło Pana konsula Ferenca Puskasa wraz z małżonką.
 • Z okazji 40-lecia szkoły dnia 28 lutego 2000 roku po raz kolejny gościliśmy konsula generalnego Republiki Węgierskiej Istvana Kovacsa.
 • W dniu 08.06.2002 roku w Parku Strzeleckim w Tarnowie została odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona generałowi Józefowi Bemowi. Z tej okazji podejmowaliśmy ponownie gości z Węgier z panem konsulem Istvanem Kovacsem. Uroczystość ta zbiegła się z zorganizowanym w tym dniu corocznym piknikiem szkolnym, na którym zaprezentował się naszym uczniom, nauczycielom i rodzicom węgierski dziecięcy zespół taneczny.
 • W dniu 15 listopada 2004 roku delegacja naszej szkoły uczestniczyła w Balatonfüred w szkole J. Bema na otwarciu wystawy związanej ze sprowadzeniem prochów generała do rodzinnego miasta. Wystawa została przekazana przez władze miasta Tarnowa.
 • W dniach 14–15 grudnia 2004 roku naszą szkołę odwiedzili zaprzyjaźnieni goście z Węgier. Nasi uczniowie mieli okazję wziąć udział w lekcjach tańca węgierskiego pod kierunkiem węgierskich choreografów.
 • W dniach 7–10 grudnia 2005 roku gościliśmy w naszej szkole delegację węgierską z Kiskörös. W składzie delegacji obecny był Dyrektor szkoły J. Bema Bella Laszlo oraz dwie nauczycielki tejże szkoły. Nasi goście mieli okazję zobaczyć miejsca związane z generałem Józefem Bemem, w naszej szkole obejrzeli występ artystyczny dzieci, odbyli wiele spotkań z przedstawicielami Urzędu Miasta, dyrekcjami innych szkół, które miały na celu zawiązanie ściślejszej współpracy pomiędzy szkołami, wymianę dzieci, młodzieży i nauczycieli.
 • W marcu 2006 roku odbyła się rewizyta delegacji naszej szkoły w Kiskörös.
 • Lato 2007 roku to czas odpoczynku i wyjazdów. Tegoroczne wakacje sprzyjały zacieśnianiu kontaktów uczniów naszej szkoły z rówieśnikami ze szkół węgierskich, którzy odwiedzili nasze miasto. Już kilka dni po zakończeniu roku szkolnego gościliśmy grupę nauczycieli i uczniów ze szkoły J. Bema z Balatonfüred. Podczas pobytu w naszym mieście goście odwiedzili naszą szkołę, spotkali się z dyrekcją i gronem pedagogicznym, zwiedzili miasto oraz mieli okazję podziwiać uroki Tropia i zachwycać się niepowtarzalnym pięknem kopalni soli w Bochni. Byli także w Krakowie i Łagiewnikach.
 • W dniach 17–20 września 2009 roku reprezentacja uczniów naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy „Generał Józef Bem – życie i działalność”, który odbył się w Csopak i Veszprem na Węgrzech. Nasi uczniowie zajęli I miejsce indywidualnie i zespołowo.
 • Mówiąc o kontaktach polsko-węgierskich warto wspomnieć, że nauczyciele i uczniowie z Balatonfüred jako pierwsi przekazali pieniądze na budowę pomnika generała Józefa Bema w Tarnowie, który został odsłonięty w 1985 roku, na 25-lecie szkoły. Od wielu lat SP 15 organizuje wymianę młodzieży właśnie z tą szkołą. Prawie co roku następuje wymiana grup uczniowskich: uczniowie „Piętnastki” wypoczywają nad Balatonem, a młodzi Węgrzy w Tarnowie. W sierpniu 1997 roku w Balatonfüred przez 10 dni wypoczywała grupa uczniów, nauczycieli i rodziców naszej szkoły.
 • Również w sierpniu 1997 roku 37-osobowa grupa nauczycieli SP 15 i SOSZW przebywała przez 6 dni w Szolnok. Uczestnicy mieli okazję zwiedzić kolebkę państwa węgierskiego, korzystali z kąpieli w gorących źródłach.
 • Trzykrotnie nasi uczniowie spędzali wakacje na kolonii w Csopak nad Balatonem.
 • Chlubą szkoły jest działający od początku jej istnienia Uczniowski Zespół Pieśni i Tańca. Powstał on z inicjatywy Marii Pulnik. Pierwszy koncert dał już w czerwcu 1960 roku podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego. Od tamtej pory zespół koncertował setki razy nie tylko w Polsce, ale bardzo często wyjeżdżał na wojaże na Węgry. Lokalna prasa niejednokrotnie pisała, że bez ryzyka pomyłki przyjąć należy, iż oprawę artystyczną każdej uroczystości z udziałem oficjalnej delegacji węgierskiej w Tarnowie, organizatorzy powierzą Szkole Podstawowej Nr 15. Dzieci niejednokrotnie zadziwiły gości ich tańcami narodowymi, pieśniami, a przede wszystkim wygłaszanymi po węgiersku tekstami poezji, okolicznościowych powitań i w prywatnej rozmowie. W 1997 roku zespół wystąpił w Balatonfüred podczas inauguracji sezonu turystycznego, a kilka miesięcy później w Budapeszcie, na zaproszenie dziecięcego zespołu tanecznego „Csepel”. Oprócz zwiedzania stolicy nasi uczniowie mieli możliwość spotkania się z burmistrzem Budapesztu, uczestniczyli w prezentacji zespołów oraz wspólnej zabawie. W czerwcu 1998 roku gościliśmy w Tarnowie z rewizytą, 40-osobowy zespół „Csepel”. Członkowie zespołu zwiedzili nasze miasto. Odwiedzili Dębno, Bochnię i Kraków. Występowali dla uczniów, rodziców i nauczycieli naszej szkoły, a także koncertowali na obozie harcerskim w miejscowości Piaski Dróżków.
 • W 2004 roku węgierskim hymnem, zaśpiewanym po węgiersku, zespół szkolny uświetnił mecz koszykówki Polska–Węgry odbyty w Tarnowie. W tym samym roku 17 marca z okazji 210. rocznicy urodzin Józefa Bema zespół wystąpił na uroczystości w tarnowskim Ratuszu, a 24 października członkowie zespołu zaprezentowali się na wieczornicy w Dębnie, która poświęcona była pamięci Balinta Balassiego w 450. rocznicę urodzin tego węgierskiego poety.
 • Podczas tarnowskiego spotkania prezydentów Węgier i Polski w Tarnowie członkowie zespołu przywitali Arpada Gonca w jego ojczystym języku.
 • To właśnie występem naszego zespołu w roku 1994 zauroczył się konsul generalny Węgier Istvan Kovacs, który był częstym gościem w murach „Piętnastki”. To z jego inicjatywy nasi uczniowie w roku 1995 po raz pierwszy zostali zaproszeni na Międzynarodowy Festiwal – Dzieci Przyszłością Europy do Kecskemét na Węgrzech. Idea tych niezwykłych spotkań, których celem jest powstanie Wspólnej Europy poprzez zbratanie dzieci przez folklor będący podstawą wszelkiej muzyki. Historia spotkań udowodniła, że dzieci „otwarte na świat”, pozbawione uprzedzeń mogą stać się ambasadorami w procesie dążenia do wspólnej Europy. Język dzieci i ich uśmiech nie znają granic i to właśnie dzieci mogą nawiązać wieloletnią przyjaźń, która zbliży dorosłych. Wydarzenia, jakie mają miejsce na festiwalu pomagają dzieciom uczyć się siebie nawzajem i poznać wartość tolerancji oraz być gotowymi do niesienia pomocy. Stało się już tradycją, że spotkania rozpoczynają się i kończą efektownym widowiskiem. Podczas spotkań dzieci poznają osobliwości Wielkiej Równiny, zwiedzają stadninę koni, Park w Opusztaszer. Mogą również zobaczyć najpiękniejsze miejsca stolicy Węgier. Uczniowie nasi goszczeni są przez węgierskie rodziny, dzięki czemu mają możliwość poznania ich zwyczajów i tradycji. Pomiędzy węgierskimi rodzinami, a tarnowskimi uczniami nawiązywane zostają nici sympatii i przyjaźni, które trwają latami. Od 1995 roku nasi uczniowie, co dwa lata wyjeżdżają na festiwal, prezentując program folklorystyczny z Polski i Węgier. W 1998 roku wyróżnieniem był występ w DNIU EUROPY, kiedy gośćmi byli: szef Generalny Unii Europejskiej oraz konsulowie 10 państw Unii. Jak zwykle pobyt na festiwalach dostarcza uczniom niezapomnianych wrażeń, pozwala uczestniczyć w wycieczkach, zwiedzać Budapeszt (w tym parlament), poznawać zwyczaje Węgrów i godnie reprezentować Polskę oraz miasto rodzinne Bema. Uczniowie naszej szkoły zafascynowani osobowością głównego organizatora festiwalu Gabora Farkasa, jego oddaniem na rzecz dzieci, podczas ostatniego pobytu na festiwalu, uroczyście obdarowali go własnoręcznie wykonanym „Orderem uśmiechu”. Gabor nie ukrywał swojej radości i wzruszenia, bardzo był wdzięczny za przemiły gest polskich dzieci.
 • W 2005 roku delegacja naszej szkoły została zaproszona do Kecskemét na uroczystą Galę z okazji jubileuszu festiwalu. Byliśmy jedną z nielicznych delegacji europejskiej, która od samego początku uczestniczy w tym międzynarodowym spotkaniu dzieci w Kecskemét. Co dwa lata do Tarnowa z rewizytą przyjeżdżają goście z Kecskemét. Podobnie jak węgierscy przyjaciele, także i tarnowscy uczniowie starają się organizować atrakcyjny program ich pobytu. Pokazują miasto rodzinne generała, najcenniejsze zabytki Krakowa, Wieliczki, Bochni, Zakopanego.
 • Dnia 21.03.2009 roku podczas otwarcia I Festiwalu Smaków na tarnowskim Rynku również nie zabrakło naszego zespołu. Uczniowie zaśpiewali „Odę do Radości” w języku węgierskim oraz wiązankę piosenek węgierskich, czym ponownie wzbudzili podziw licznie zgromadzonych gości z Węgier.
 • Należy wspomnieć o 1999 roku, kiedy to państwo węgierskie dotknęła potężna powódź. Wówczas uczniowie, nauczyciele i rodzice naszej szkoły czynnie włączyli się w akcję humanitarną niesienia pomocy węgierskim powodzianom. Na ten cel przekazano licznie zebrane dary rzeczowe i środki pieniężne.
 • Za działalność na rzecz pogłębiania polsko-węgierskiej przyjaźni decyzją ministra spraw zagranicznych Republiki Węgierskiej nasza szkoła w 1999 roku została odznaczona prestiżowym medalem „PRO PATRIA HUNGARICA”, a kolejni konsulowie węgierscy są, jak zapewniają, naszymi serdecznymi przyjaciółmi. I czują się w naszej szkole jak u siebie.
 • W dniach od 17–20 września 2009 roku reprezentacja naszej szkoły uczestniczyła w Międzynarodowym Konkursie Wiedzy „Generał Józef Bem – życie i działalność”, który odbył się w Csopak i Veszprém na Węgrzech. Konkurs został zorganizowany przez Tarnowskie Towarzystwo Przyjaciół Węgier, Muzeum Okręgowe w Tarnowie oraz Samorząd Województwa Veszprém dla uczczenia 215. rocznicy urodzin i 80. rocznicy sprowadzenia prochów generała do Tarnowa. Honorowy patronat nad Konkursem objęli: Jenö Lasztowicz Wojewoda Veszprém oraz Prezydent Miasta Tarnowa Ryszard Ścigała. Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie osiągnęli najwyższe lokaty, jako zespół zdobyli I miejsce i w nagrodę cała trójka otrzymała tygodniowy pobyt nad Balatonem. Organizatorzy zaplanowali uczestnikom ciekawe wycieczki na półwysep Tirany oraz zwiedzanie miast Veszprém i Balatonfüred. W Balatonfüred uczniowie Szkoły Podstawowej im. generała J. Bema przygotowali piękną uroczystość, gdzie przybyłych z Polski gości powitali hymnem polskim i polskimi piosenkami. Przed popiersiem generała Józefa Bema na dziedzińcu szkolnym złożone zostały kwiaty i wieńce. Uczestnicy konkursu mieli niezapomnianą okazję spotkania się z Panem profesorem Istvanem Kovacs wielkim przyjacielem Polski, węgierskim dyplomatą, historykiem, pisarzem i poetą. Pobyt na węgierskiej ziemi i odniesione sukcesy wpiszą się na trwałe w historię Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie.
 • 22–23 października 2010 roku Szkoła świętowała 50. urodziny. Na Jubileuszu obecni byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół węgierskich z Balatonfüred, Kiskőrösz i Veszprém.
 • W dniach 30.03–02.04.2011 roku Dyrektor szkoły Teresa Kot uczestniczyła w delegacji w Veszprem. Brali w niej udział dyrektorzy tarnowskich szkół i placówek, które współpracują ze szkołami węgierskimi. Odbyło się wiele ciekawych spotkań na których omawiano szczegóły wzajemnej współpracy i wymiany, zarówno uczniów jak i nauczycieli.
 • Batory Express to polsko-węgierski, interdyscyplinarny projekt kulturalny, stworzony z okazji przekazania prezydencji UE oraz dziesięciolecia Centrum Węgierskiego w Krakowie. Organizowany, aby rozpocząć dyskusję o „Wspomnieniach i przyszłości przyjaźni dwóch narodów”. Objazdowa galeria w polskiej Nysce zawita do pięciu węgierskich (Budapeszt, Pecs, Szeged, Debreczyn, Miskolc) oraz dziesięciu polskich miast (Tarnów, Stary i Nowy Sącz, Katowice, Warszawa, Gdańsk, Łódź, Poznań, Wrocław, Kraków). Nasza szkoła, szczycąca się wieloletnią tradycją współpracy z Węgrami, nie omieszkała podzielić się swoimi wspomnieniami i pamiątkami związanymi z bratnim krajem.19 maja 2011 roku Pani Barbara Tyka została zaproszona na tarnowski Rynek do słynnej Nyski – gdzie odbyło się sympatyczne spotkanie z Panią Patricią Paszt – Dyrektorem Centrum Węgierskiego. Podczas rozmowy podkreślone zostały bardzo mocne więzi łączące Szkołę Podstawową Nr 15 w Tarnowie ze szkołami węgierskimi. Nawiązane przed laty kontakty są tak mocne, że większość przetrwała do dnia dzisiejszego. W rozmowie zaakcentowana została ogromna rola i praca niezapomnianej Pani Marii Pulnik, która od samego początku działalności szkoły inicjowała i kontynuowała kontakty polsko-węgierskie. Na zakończenie spotkania pani Patricia Paszt przekazała serdeczne życzenia dla całej społeczności Szkoły Podstawowej Nr 15, wyrażając nadzieję na dalszą tak owocną współpracę z Węgrami.
 • 17 czerwca 2011 roku gościliśmy w naszej szkole delegację węgierską, w składzie której byli przedstawiciele Urzędu Wojewódzkiego z Veszprem z wicewojewodą na czele oraz Dyrektorem szkoły Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény w Veszprem panem Halmay György. Efektem spotkania było podpisanie umowy o wzajemnej współpracy grup młodzieżowych. Spotkanie zakończyło się pamiątkowym wpisem do kroniki szkolnej oraz zapewnieniami o kontynuacji podjętych zamierzeń.
 • W dniach 14–18.09.2011 roku w Veszprém na Węgrzech rozegrany został finał konkursu „Generał Józef Bem – życie i działalność”. Uczestniczyła w nim młodzież z Polski, Węgier i Rumunii (z Siedmiogrodu) – 162 uczniów z 53 szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. W kategorii szkół podstawowych uczniowie naszej szkoły wywalczyli drużynowo II miejsce.W konkursie indywidualnym Agnieszka Sądowicz zajęła I miejsce a Filip Marszałek III miejsce. Dyplomy i nagrody wręczyli im patronujący konkursowi – Wicepremier i Minister Zarządzania i Sprawiedliwości Republiki Węgierskiej, dr Navracsics Tibor i Ambasador Rzeczpospolitej Polskiej na Węgrzech, prof. Roman Kowalski. Przewodniczący komisji konkursowej, prof. István Kovács, wyróżnił Agnieszkę i Filipa jako uczniów szkoły podstawowej, którzy w etapie pisemnym wykazali się wiedzą na poziomie licealistów. W czasie pobytu na Węgrzech nasi uczniowie w wykładach prof. Istvána Kovácsa, zwiedzali Veszprém, Balatonfured i Csopak. Korzystając z wolnego czasu i pięknej pogody plażowali i kąpali się w Balatonie.
 • 11 listopada 2011 roku gościliśmy w murach naszej szkoły delegację węgierską – nowego Dyrektora szkoły J. Bema w Kiskőrös Lasztovicza László oraz Przewodniczącego Rady Miasta Kiskőrös Imre Hirsch. Podczas spotkania odbyły się rozmowy na temat zacieśnienia wzajemnych kontaktów pomiędzy naszymi szkołami. Goście zwiedzając szkołę złożyli wiązankę przy popiersiu bohatera obydwu narodów generała Józefa Bema. Bezpośrednią okazją do spotkania była również przypadająca w tym roku dziesiąta rocznica współpracy Tarnowa z węgierskim regionem Veszprém. W siedzibie Tarnowskiego Centrum Kultury uroczyście Tarnów i Veszprém przedłużyły współpracę o kolejne lata.
 • 29 listopada 2011 roku w naszej szkole podejmowaliśmy gościa z Węgier – panią Dorę Szanto, nauczycielkę języka angielskiego i węgierskiego, która przebywała w Tarnowie w ramach projektu Socrates Erazmus. Podczas spotkania zapoznaliśmy się z wieloma ciekawymi informacjami na temat Węgier. Pani Dora opowiadała o zwyczajach, obrzędach, obyczajach i tradycjach na Węgrzech. Mogliśmy obejrzeć ciekawe albumy, jak również posłuchać ludowej muzyki węgierskiej.
 • W dniach 10–14 grudnia 2011 roku chór z naszej szkoły przebywał w Veszprem na zaproszenie Dyrektora szkoły Szilagyi Eszsebet Kiereszteny Altalonos Iskola. Uczniowie zwiedzili Balatonfured oraz Parlament w Budapeszcie. W przeddzień wyjazdu odbyła się uroczysta gala, podczas której nasz chór zaprezentował piosenki o tematyce świątecznej, a kolędę „Cicha noc” wykonał w językach: polskim, angielskim i węgierskim.
 • 2 czerwca 2012 roku w węgierskiej miejscowości Tallya odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej Norbertowi Lippóczy’emu na ścianie Jego rodzinnego domu. Z tej okazji oprócz tablicy otwarto także wystawę pt. „Exslibris ze zbiorów Norberta Lippóczy'ego”. Naszą szkołę reprezentowała p. wicedyrektor Barbara Tyka. Przy tej okazji spotkała się z p. Dyrektor szkoły podstawowej w Tallya. W czasie wizyty omówiono warunki wzajemnej współpracy pomiędzy szkołami.
 • W dniach 17–21 września 2012 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w międzynarodowym konkursie na temat historii polsko-węgierskiej, zorganizowanym z okazji „Roku Współpracy Węgiersko–Polskiej 2012”. Uczniowie odnieśli sukces zarówno drużynowy, jak i indywidualny, zajęli czołowe miejsca. Podczas uroczystego zakończenia konkursu dyplomy i nagrody wręczali: wicepremier Węgier, dr Narracsics Tibor i ambasador Polski, prof. Roman Kowalski.
 • W roku 2013, w związku z marcowymi obchodami „Dni przyjaźni Polsko–Węgierskiej” w 165. rocznicę Wiosny Ludów”, nasza szkoła zorganizowała międzyszkolny konkurs „Europa da się lubić – z wizytą u Węgrów”.
 • W marcu 2014 roku, w ramach „Dni przyjaźni Polsko–Węgierskiej” nasz chór szkolny przebywał w Podczas tego pobytu nasi uczniowie zwiedzili Eger, spotkali się z Prezydentem Miasta oraz gościli w partnerskiej szkole katolickiej, której Dyrektorem jest pan Halmay György László. Zostali tam bardzo serdecznie przyjęci. Spotkali się z kolegami i koleżankami węgierskimi, którzy wspólnie z ich opiekunami uczyli ich tańców i piosenek, oraz węgierskich zabaw. Potem pojechali nad Balaton do Tihany, pięknej miejscowości turystycznej. W trzecim dniu brali udział w  grach ulicznych, które miały na celu poznanie najbardziej interesujących miejsc Veszprem, testowano wiedzę  uczestników na temat polsko-węgierskiej historii, musieli dodatkowo wykazać się spostrzegawczością, kreatywnością i niezłą kondycją fizyczną. Podsumowanie tej zabawy, w której udział wzięły wszystkie grupy z Polski, odbyło się w pięknej Galerii Obrazów. Po południu w domu kultury Hemo odbył się festiwal, w którym uczestniczyły partnerskie szkoły węgierskie i polskie. Każda grupa miała swój krótki program artystyczny. Były tańce ludowe i nowoczesne oraz pieśni i piosenki chóralne o tematyce współczesnej oraz te bardzo stare, takie jak średniowieczny chorał gregoriański. Wszystkie występy przyjęto z wielkim aplauzem. Nasz chór wykonał dwie piosenki węgierskie: „Szeretem" i „Vén Europa" oraz polską piosenkę „Bal drewnianych lalek". W przerwie degustowano  słodkości polskie i węgierskie. Po zakończeniu programu artystycznego odbyła się wspólna uroczysta pożegnalna kolacja, a po niej koncert rockowej grupy Hungarica.
 • Marzec to miesiąc, w którym przypada rocznica urodzin i dzień imienin generała Józefa Bema, a w naszej szkole Święto Patrona. Z tej okazji uczniowie klasy 5b przygotowali specjalny program „Hotel Piętnastka i niezwykli goście – generał Józef Bem i Sándor Petőfi”. Zaprezentowali w nim: sylwetki generała Józefa Bema i Sándora Petőfiego, krótką historię Węgier i ich związki z Polską, barwy narodowe i godło Węgier, najpiękniejsze miejsca Węgier, kuchnię węgierską. Wystąpiły także laureatki szkolnego etapu Konkursu Recytatorskiego Poezji Sándora Petőfiego i chór szkolny, który zaśpiewał piosenki: „Szeretem” – z repertuaru węgierskiej grupy NOX i „Vén Európa”Miklósa Varga – po węgiersku.
 • W listopadzie 2015 roku w naszej szkole odbył się I etap Konkursu Poezji Węgierskiej im. Sàndora Petöfiego.
 • W maju tego roku po raz jedenasty w Tarnowie spotkali się uczestnicy Międzynarodowej Spartakiady Młodzieży Niepełnosprawnej. 130 młodych ludzi reprezentowało Ukrainę, Słowację, Węgry i Polskę. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Szkoła Podstawowa Nr 15, Szkoła Podstawowa Nr 20 w Tarnowie oraz Ochotniczy Hufiec Pracy. Nauczyciele wychowania fizycznego z naszej szkoły przygotowali i przeprowadzili zawody w pięciu konkurencjach. Niepełnosprawni sportowcy, zmagając się z rywalami i własną słabością, pokazali niezwykły hart ducha, odwagę i determinację.
 • W dniach 09–12 czerwca 2016 roku gościliśmy grupę uczniów i nauczycieli z zaprzyjaźnionej szkoły Szilágyi Ketesztèny Iskola Veszprem. Przyjechała do nas drużyna  13-letnich piłkarzy wraz z Dyrektorem szkoły i trenerami. W piątek, 10 czerwca, spędziliśmy wspólnie czas na zabawie, rozmowach, spacerze po Tarnowie. Pokazaliśmy naszym gościom m.in. pomnik pierwszego transportu więźniów do Auschwitz, pomnik gen. Józefa Bema, rynek, pomnik Papieża Jana Pawła II, dom, w którym urodził się Józef Bem.
 • 14 października 2017 roku swoje święto obchodziła tarnowska Starówka.  Głównym punktem obchodów było odsłonięcie muralu przedstawiającego fragmenty Panoramy siedmiogrodzkiej. Malowidło zostało umieszczone  na jednej z kamienic przy ulicy Wałowej, w sąsiedztwie pomnika generała Bema. Data odsłonięcia obrazu nie była przypadkowa – w tym dniu bowiem przypadała 120. rocznica pierwszej publicznej prezentacji tego dzieła. Mural, wykonany przez tarnowską artystkę, panią Annę Kropiowską, przedstawia generała Bema wraz ze sztabem w dniu bitwy pod Sybinem 11 marca 1849 roku. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Konsul Generalny Republiki Węgierskiej w Krakowie,  pani Adrienne Kormendy, Prezydent Tarnowa, pan Roman Ciepiela oraz pani Anna Kropiowska, której Tarnów zawdzięcza mural. Wszyscy, którzy włączyli się w przygotowanie święta tarnowskiej Starówki, otrzymali podziękowania. W gronie wymienionych znalazła się pani Dyrektor, Teresa Kot. W części artystycznej wystąpił chór naszej szkoły. W jego wykonaniu tarnowianie usłyszeli piosenki węgierskie i polskie. Uczennica klasy 7b, Emilka Wrońska, zaprezentowała tekst Sandora Petofiego zatytułowany „Armia Siedmiogrodzka”.Słowa wiersza były uzupełnieniem muralu, a recytacja Emilki bardzo podobała się słuchającym, którzy nagrodzili je gromkimi brawami. 
 • W miesiącu lutym na Węgrzech przebywała delegacja szkół tarnowskich, wśród nich Dyrektor naszej szkoły mgr Teresa Kot, w ramach współpracy polsko-węgierskiej.
 • W kwietniu uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystościach związanych z obchodami 60. Rocznicy Rewolucji i Walk o Wolność na Węgrzech pod hasłem „1956 – wspólna przeszłość, wspólna pamięć” odbywającej się pod patronatem Konsula Generalnego Węgier w Krakowie oraz Prezydenta Miasta Tarnowa.
 • W poniedziałek 22 maja 2017 roku w hali TOSiR odbyła się Międzynarodowa Spartakiada Młodzieży Niepełnosprawnej „Europa bez barier”.  Już po raz trzynasty przyjechali do Tarnowa zawodnicy z Węgier, Białorusi, Słowacji, Ukrainy oraz z innych miast Polski. W programie imprezy znalazły się rozgrywki sportowe, podczas których zawodnicy prezentowali swoje umiejętności i możliwości w różnych konkurencjach. Uczestnicy spotkania imponowali wytrwałością i determinacją. Każdy z nich nagrodzony został pamiątkowym medalem, gdyż każdy był zwycięzcą, potrafił bowiem pokonać własną słabość.
 • W czerwcu pod hasłem „Jak świat światem, Węgier, Polakowi bratem” przebiegał szkolny piknik – spotkanie  kilku pokoleń tarnowian związanych z „Piętnastką”. Pani Dyrektor, Teresa Kot przywitała zebranych i życzyła wszystkim udanej zabawy oraz niezapomnianych wrażeń. Dostarczyły ich już pierwsze minuty spotkania, które przeznaczone były na zrobienie wspólnego zdjęcia na placu przed szkołą. Uczestnicy pikniku, ubrani na czerwono, biało i zielono, utworzyli flagę węgierską. Bezpośrednio po tym wydarzeniu grupa odważnych zmagała się z zawiłościami języka Madziarów, czytając do mikrofonu  oryginalne teksty. Każdy czytający nagrodzony został rzęsistymi brawami. W namiocie rozbitym na podwórku szkolnym odbywał się konkurs plastyczny, w którym mógł wziąć udział każdy, kto miał chęć wyrazić swoją sympatię dla Węgrów i  emocje towarzyszące zmaganiom konkursowym za pomocą obrazu. Uczniowie klasy 2b zatańczyli czardasza, wzbudzając zachwyt widzów. Dzieci pięknie wykonały ten ludowy taniec węgierski, za co otrzymały zasłużone oklaski. Uczniowie  klasy 3c natomiast zatańczyli poloneza. Prezentacja tych dwóch tańców miała znaczenie symboliczne – była potwierdzeniem prawdziwości hasła towarzyszącego piknikowi. Podobną rolę odegrało przedstawienie zaprezentowane przez uczniów klasy 6c. Była to inscenizacja fragmentów powieści „Trójkolorowa kokarda”. Szczególnie ciekawym wydarzeniem był konkurs słówek węgierskich oraz fotografowanie się w węgierskich strojach ludowych.
 • 15 marca 2018 roku w 170. rocznicę Wiosny Ludów (święto narodowe Węgier), w Tarnowie przebywała 70-osobowa grupa Węgrów z miast Szeged i Székesfehérvár. Na Skwerze im. S. Petőfiego przy ul. Krakowskiej odbyło się spotkanie Węgrów z członkami TTPW. Wspólnie odśpiewano hymny narodowe Węgier i Polski przy udziale chóru z Niepublicznego Gimnazjum „Piętnastka” oraz Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema w Tarnowie.  W programie uroczystości przewidziano także wystąpienie okolicznościowe oraz recytacje wierszy S. Petőfiego „Pieśń Narodowa” oraz „Armia Siedmiogrodzka” w wykonaniu uczennicy Emilii Krzemińskiej ze Szkoły Podstawowej Nr 15. Na zakończenie uroczystości złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem S. Petőfiego i wspólnie odśpiewano węgierską pieśń narodową „Kossuth Lájos”.
 • W dniach 22–25 marca 2018 roku z okazji obchodów 12. „Dnia Przyjaźni Polsko–Węgierskiej” 20 uczennic, reprezentujących chór szkolny, uczestniczyło w wycieczce do Veszprém na zaproszenie Dyrektora szkoły pana Halmay György. Program wycieczki był bardzo ciekawy. Dziewczynki zwiedziły piękne ZOO oraz były na wycieczce nad Balatonem. W piątek 23 marca uczestniczyły w uroczystym spotkaniu w Szkole Muzycznej Csermák, gdzie odbył się wspólny koncert wraz ze Szkołą Podstawową Nr 20 w Tarnowie oraz szkołami z Veszprém. W sobotę 24 marca chór naszej szkoły otwierał Koncert Galowy polskich szkół partnerskich, który odbył się w ramach Dnia Narodowości Polskiej. W koncercie uczestniczyli: Prezydent Tarnowa Roman Ciepiela i Porga Gyula – Prezydent Miasta Veszprém. W obu koncertach chór zaprezentował pieśń węgierską „Kossuth Lajos” oraz piosenki polskie: „Muza, muzyka” i „Drzwi do kariery”. Węgrzy, jak zawsze, przyjęli tarnowian bardzo serdecznie i naprawdę można było odczuć, że szczerze cieszyli się z tych odwiedzin, dlatego wszyscy czuli się tam jak w rodzinie. Powiedzenie: „Polak, Węgier, dwa bratanki” sprawdziło się w 100%!
 • W dniach 7–10 czerwca 2018 roku gościliśmy grupę 14 uczniów ze szkoły katolickiej w Veszprem. Wizyta odbyła się w ramach współpracy naszej szkoły ze szkołami węgierskimi. Nauczyciele wychowania fizycznego przeprowadzili rozgrywki i zabawy mające na celu integrację młodzieży. Uczestnicy spotkania mieli okazję do sprawdzenia nie tylko swojej kondycji fizycznej, ale także umiejętności komunikowania się w języku angielskim. Węgierscy goście uczestniczyli także w szkolnym pikniku. Doskonale bawili się, kołysząc się w rytm piosenek śpiewanych przez polskich rówieśników. Spotkanie społeczności szkolnej z kolegami z Veszprem było ciekawym przystankiem w podróży „Z Piętnastką dookoła świata”.
 • 15 marca 2019 roku z okazji Święta Narodowego Węgier gościliśmy w Tarnowie grupę Węgrów, którzy przybyli do nas z różnych miast z rejonu północno-zachodnich Węgier. Delegacja Węgrów i przedstawicieli Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier spotkały się przy pomniku Sándora Petöfiego przy ul. Krakowskiej. W trakcie uroczystości chór ze Szkoły Podstawowej Nr 15 im. Gen. Józefa Bema odśpiewał hymny narodowe Węgier i Polski oraz pieśń narodową „Kossuth Nóta”, natomiast Klaudiusz Stachaczyński odczytał w języku węgierskim wiersz Sándora Petöfiego pt. „Nemezeti Dal”. Uroczystość zakończono złożeniem wieńców pod pomnikiem Sándora Petöfiego – poety i adiutanta Józefa Bema.
 • W dniu 13 lutego 2021 roku na zaproszenie władz naszego miasta w Tarnowie gościł Tibor Gerencsér, konsul generalny Węgier. Tibor Gerencsér sprawuje funkcję konsula generalnego Węgier w Krakowie od września 2020 r. Ukończył Uniwersytet Loránda Eötvösa w Budapeszcie oraz Uniwersytet Warszawski. W latach 2018–2020 był dyrektorem Fundacji im. Wacława Felczaka w Budapeszcie. Wcześniej, w 2015 r., uczestniczył w międzynarodowym programie parlamentarnym w Kancelarii Sejmu w Warszawie, zaś od 2012 do 2013 r. był wykładowcą na Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Loránda Eötvösa w Budapeszcie. W trakcie swojej pierwszej wizyty w Tarnowie Tibor Gerencsér odwiedził również naszą szkołę. Spotkał się z Dyrektorami Szkoły Podstawowej Nr 15, panią Teresą Kot oraz Szkoły Podstawowej Nr 20, panem Andrzejem Kotem. Konsul Tibor Gerencsér był pod ogromnym wrażeniem 60-letniej, systematycznej współpracy naszej szkoły ze szkołami partnerskimi na Węgrzech. Obiecał, że jeszcze odwiedzi nasze placówki, które to mogą poszczycić się wieloletnią współpracą z Węgrami.
 • W dniu 16 lutego 2022 r. w siedzibie Konsulatu Generalnego Republiki Węgier w Krakowie odbyło się spotkanie Konsula Generalnego Węgier w Krakowie Pana dr Tibora Gerencséra z Dyrektorami: Szkoły Podstawowej nr 15 w Tarnowie Panią Teresą Kot i Szkoły Podstawowej nr 20 w Tarnowie Panem Andrzejem Kot. W spotkaniu uczestniczył również Prezes Tarnowskiego Towarzystwa Przyjaciół Węgier Pan Andrzej Szpunar.

  Tematem spotkania była współpraca obu szkół ze szkołami z Veszprém i Pápa, placówek znad Balatonu – z województwa Veszprém. Dyrektorzy obu tarnowskich szkół są autorami koncepcji rozszerzenia współpracy szkół obu regionów o nowych partnerów. W trakcie rozmowy omówiono koncepcję, która realizowana byłaby w 2022 r. oraz latach następnych, sposób finansowania współpracy w oparciu o Fundację im. W. Falczaka w Budapeszcie i Instytut im. W. Falczaka w Warszawie. Określono zadania do realizacji oraz harmonogram wymiany – wyjazdu dyrektorów szkół do Veszprém i przyjazdu partnerów węgierskich do Tarnowa. Wstępnie ustalona została również treść porozumień pomiędzy szkołami, które zostałyby podpisane w rocznicę odzyskania niepodległości przez nasze miasto. Wsparcie dla tych działań i objęcie ich patronatem zadeklarowali Prezydent Miasta Tarnowa Pan Roman Ciepiela oraz Pan Konsul dr Tibor Gerencsér. Pan Konsul zadeklarował również swój aktywny udział w realizacji koncepcji.

  Dyrektorzy szkół przekazali Panu Konsulowi zdjęcie na płótnie przedstawiające Mauzoleum Bema w Parku Strzeleckim uwidocznione nocą przez Pana Pawła Topolskiego.

gdyliczy sie czas