winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

Podręczniki szkolne dla klas I – VIII są bezpłatne.
Podręczniki  do religii nie są refundowane  -  zakupują rodzice. 

Wykaz podręczników do religii:

klasa I
BÓG NASZYM OJCEM – część I oraz część II- podręcznik dla I klasy szkoły podstawowej, red. P. Goliszek, wyd. GAUDIUM, Lublin 2020 (nowa podstawa programowa)

klasa II
KOCHAMY PANA JEZUSA- podręcznik do II klasy szkoły podstawowej, red. P. Goliszek, wyd. GAUDIUM, Lublin - Przemyśl - Zamość 2013

klasa III
PRZYJMUJEMY PANA JEZUSA- podręcznik do religii do klasy III szkoły podstawowej, red. P. Goliszek, wyd. GAUDIUM, Lublin - Przemyśl - Zamość 2014

klasa IV
JESTEM CHRZEŚCIJANINEM - podręcznik do klasy IV (bez zeszytu ćwiczeń), wyd. GAUDIUM

klasa V
WIERZĘ W BOGA - podręcznik do klasy V (bez zeszytu ćwiczeń), wyd. GAUDIUM

klasa VI
WIERZĘ W KOŚCIÓŁ - podręcznik do klasy VI  (bez zeszytu ćwiczeń), wyd. GAUDIUM

klasa VII
SPOTYKAM TWOJE SŁOWO - podręcznik do klasy I gimnazjum (bez zeszytu ćwiczeń), wyd. GAUDIUM

klasa VIII
Z TOBĄ IDĘ PRZEZ ŻYCIE – podręcznik do klasy VIII, red. ks. Paweł Mąkosa, wyd. GAUDIUM

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA