winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 005428 kwietnia w naszej szkole odbyła się akademia z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Uroczystość przygotowali uczniowie klas VI a, VI b i IVb  Szkoły Podstawowej nr 15 pod kierunkiem p. Zdzisławy Księżyk, p. Barbary Ogrodnik i p. Danuty Wojciechowskiej. Jak przystało na święto narodowe, uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia pocztu sztandarowego i odśpiewania hymnu państwowego. Potem obejrzeliśmy piękną inscenizację pt. „Kołacz królewski”, przypominającą okoliczności I rozbioru ziem polskich i uchwalenia Konstytucji 3 maja.

Nie zabrakło króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, głównych autorów tekstu Konstytucji: Hugo Kołłątaja i Ignacego Potockiego, marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego, a także władców państw zaborczych: Katarzyny II - carycy Rosji,  Fryderyka II - króla Prus i Józefa II - cesarza Austrii oraz posłów na sejm, dworzan i dam dworu. Młodzi aktorzy byli ubrani w przepiękne stroje, które w pełni oddawały klimat epoki stanisławowskiej i dodały splendoru przedstawieniu. Oprawę muzyczną  zapewnił chór złożony z uczniów Szkoły Podstawowej nr 15 i Gimnazjum „Piętnastka” pod kierunkiem p. Renaty Wieczorek. Prezentację multimedialną przygotowała p. Danuta Wojciechowska, piękną dekorację p. Jolanta Szarkowicz-Baca i p. Agnieszka Białek, a nagłośnienie p. Józef Bommersbach.

 

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA