winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

zuch znaczek fill 250x283Obietnica Zuchowa - to zbiórka, która składa się z trzech części. Pierwsza to próby, w których każde dziecko ma szansę pokazania innym i udowodnienia sobie, że w pełni zasługuje na miano zucha. Druga część to moment wypowiadania roty Obietnicy. Trzecia część to moment aprobaty przez dorosłych, tych, których dzieci najbardziej kochają i szanują, tych, którym ich umiejętności i postawy przynoszą radość, a więc rodziców.

Cele:

 • nauka obowiązku i porządku, odróżnianie dobrych i złych czynów
 • wprowadzenie nastroju tajemniczości i niepowtarzalności
 • integracja zuchów
 • kształtowanie pozytywnych cech charakteru i poczucia estetyki
 • szacunek dla symboliki zuchowej i symboli narodowych 

Zamierzenia:

Po zajęciach uczestnik będzie:

 • miał znaczek i legitymację zucha
 • wiedział czym jest Obietnica Zuchowa
 • znał prawa i obowiązki zucha

Metody:

 • gry i ćwiczenia
 • gawęda
 • Krąg Rady
 • piosenki i pląsy

Przykładowy scenariusz Obietnicy Zuchowej
Opracowała i prowadziła phm. Lucyna Szepielak

Przebieg zbiórki:

 1. Obrzędowe rozpoczęcie zbiórki - według obrzędu obowiązującego w 6 Gromadzie Zuchowej "Dzielne Skrzaty". Wszyscy usiedli w kręgu, pośrodku którego stal totem, świecznik z sześcioma świecami, a na tablicy wisiała duża plansza z namalowanym konturem mapy Polski
 2. Gawęda
  Drużynowa nawiązuje do okresu próbnego, podkreśla role wszystkich zuchów w tworzeniu drużyny, motywuje wybór nazwy, wyprowadzając z niej swoisty kodeks postępowania. Tłumaczy symbolikę znaczka zuchowego i munduru oraz role Obietnicy Zuchowej w szyciu każdego zucha. Zaprasza wszystkich zebranych do czynnego udziału w tej uroczystości.
 3. Gry i ćwiczenia
  Zagadki na temat miast Polski zaznaczonych na mapie.
  np. w mieście, o którym mówię wypieka się wspaniałe, miodem pachnące ciastka. Urodził się tam wielki Polak, który co noc przez lunetę obserwował zjawiska na niebie ... Kto wie, co to za miasto? ... Wybrany zuch podchodzi do mapy, odnajduje miasto i obok punktu na mapie wpisuje jego nazwę. Rzecz powtarza się w przypadku pozostałych miast.

  Spotkanie z regionalna postacią z legendy - Smokiem Wawelskim.
  Smok zwraca się do zuchów: ...Jestem Smok Wawelski i słyszałem, ze są tu jakieś zuchy! Przyszedłem zaprosić was do mojej pieczary... Zuchy z ciekawością przyglądają się niezwykłemu gościowi, jego groźnej minie i fantastycznemu

  Przypomnienie zadania miedzyzbiórkowego - sprawdzenie serduszek wykonanych przez dzieci dla rodziców w podziękowaniu za ich opiekę, bo "zuch pamięta o swoich obowiązkach". Wspólne wypowiedzenie (przypomnienie) wszystkich punktów Prawa Zucha i zapalenie przy każdym punkcie jednej świeczki.
 4. Piosenki i pląsy
  Każdy zuch musi wykazać się znajomością symboliki znaczka zucha.dlatego wszyscy wspólnie śpiewają piosenkę "Mundur, chusta, pas zuchowy".
 5. Krąg Rady
  Zuchy oceniają wykonanie przez siebie kolejnych prób, podejmują decyzje o dopuszczeniu do złożenia Obietnicy wszystkich, którzy przystąpili do wykonania próby a drużynowa odczytuje nazwiska wszystkich zuchów.
 6. Obrzęd Obietnicy Zuchowej - zuchy składają Obietnice na duży znaczek zucha, totem i palące się świece. Prowadzący pyta: ...Czy chcecie złożyć Obietnice Zuchowa?... Po potwierdzeniu zuchy powtarzają za drużynową ... Obiecują być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha ...Po przyjęciu Obietnicy drużynowa ogłasza ...Jesteście zuchami, członkami Związku Harcerstwa Polskiego...wręcza, zuchom znaczki zucha i legitymacje. Na znak uroczystego zatwierdzenia aktu złożenia Obietnicy dzieci wpisują się do księgi Gromady.
 7. Piosenki i pląsy - wspólne z zaproszonymi gośćmi pląsanie i śpiewanie
 8. Obrzędowe zakończenie zbiórki - zawiązanie "Kręgu Przyjaźni".

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA