winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

PB150596Co roku w listopadzie pochylamy się z wiarą nad tajemnicą śmierci, życia wiecznego i świętości. Wierzymy, że śmierć biologiczna kończy życie człowieka na ziemi, ale nie jest ostatecznym kresem ludzkiego istnienia. Na mocy przykazania miłości zobowiązani jesteśmy do okazywania pomocy nie tylko żyjącym, ale i zmarłym, a zwłaszcza tym, których dusze przebywają w czyśćcu. Ofiarujemy im różne formy pomocy: Msza Święta, modlitwa, post, jałmużna, odpusty. 

W tym duchu – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły udali się w listopadzie na cmentarz pod pomnik Nieznanego Żołnierza, pod pomnik Gen. Józefa Bema i Świętego Jana Pawła II. Złożyli w darze modlitwę różańcową, modlitwę przed Najświętszym Sakramentem w tarnowskiej katedrze oraz zapalili znicze.

Ufamy, że nasza wizyta, modlitwa i zapalenie znicza stały się wyrazem naszej pamięci o nich oraz szacunku do tych, którzy odeszli.

Organizatorom i uczestnikom akcji – składamy serdeczne podziękowania.

NOWY SYSTEM.NAUCZANIA