winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

gazetka iv 2Uczniowie klas IVa i IVb w ramach cyklu lekcji języka polskiego poświęconych prasie przygotowali bardzo kreatywny projekt pt.: „Nasza gazetka”. Przed przystąpieniem do jego realizacji, zapoznali się z informacjami przydatnymi dla młodych dziennikarzy, takimi jak formy wypowiedzi dziennikarskiej (artykuł, wywiad, notatka) czy budowa czasopisma i gazety.

Następnie uczniowie, pracując w grupach, wytypowali redaktorów naczelnych zespołów redakcyjnych, dziennikarzy, reporterów, korektorów, grafików, po czym wspólnie sporządzili listy interesujących, zaskakujących tematów, które pragnęliby poruszyć.

W kolejnym etapie pracy mieli za zadanie zaprojektować okładkę magazynu, gdzie zamieścili ciekawe tytuły czasopisma, ilustracje, zapowiedzi artykułów.

Trzeci etap projektu polegał na skomponowaniu jednego numeru gazety, wyodrębnieniu działów, napisaniu krótkich tekstów prasowych na wybrany temat oraz opracowaniu szaty graficznej.

Uczniowie klas IV z dumą i satysfakcja prezentowali efekty swojej pracy na forum klasy. Być może niektórzy z nich od przyszłego roku szkolnego staną się redaktorami szkolnej „Bemówki”, do czego zachęcamy.