winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

20170222 122747W dniach 21 – 24.02.2017 przebywała na Węgrzech delegacja dyrektorów szkół tarnowskich stale współpracującymi z partnerami z tego południowego kraju.

W delegacji udział wzięłi:

  1. mgr Andrzej Kot - dyrektor ZSSportowych w Tarnowie
  2. mgr Teresa Kot – dyrektor SP nr 15 im. Gen. J. Bema w Tarnowie
  3. mgr Krzysztof Kołaciński – dyrektor ZST

Pobyt w Veszprem i innych miastach tego województwa i kraju ( Budapeszt, Varpalotta, Papa, Balatonfured) pozwoliły na ustalenie szczegółów wymiany zagranicznej młodzieży i nauczycieli w 2017 roku z poszczególnymi szkołami. W toku wspólnych spotkań z dyrekcjami szkół i rozmów omówiono warunki dalszej współpracy pomiędzy naszymi placówkami. Ustalono następujący zakres wymiany dla poszczególnych szkół wraz z określeniem warunków finansowania:

  1. udział uczniów szkół węgierskich w XVIII Akademii Polskiej Poezji i Międzynarodowym Konkursie Recytatorskim – 5 – 9.04.2017 kwiecień 2017 r – 17 osób ( ZSSport; SP 15)
  2. przyjazd grupy  15 uczniów na IV Międzynarodowy Turniej Przyjaźni o Puchar Prezydenta Miasta Tarnowa w piłce nożnej w dniach 8 – 11.06.2017 r (ZSSport)
  3. udział młodzieży i nauczycieli węgierskich w kolejnym PROJEKCIE Erasmus + „Nasze drogi do wolności” w Tarnowie – 5 – 12.11.2017 r – 15 osób (ZSSport, SP15)
  4. wyjazdu grupy 25 uczniów i nauczycieli ZSS do Balatonfured, Veszprem i Papa – II połowa maja 2017 r, (ZSSport)
  5. spotkania z przedstawicielami samorządu Polskiego w Veszprem, Budapeszcie (ZSSport, SP15, ZST)
  6. wstępne ustalenia dotyczące przyjazdu 50 n-li szkół z Veszprem do Tarnowa w 2017 roku (ZSSport, SP15)

Część rozmów z dyrektorami szkół w Veszprem odbyła się w obecności mediów (TV, prasa), która nagrała program wraz z naszymi wypowiedziami dotyczący realizacji współpracy.

W trakcie pobytu rozmawiano również o sytuacji w edukacji w Polsce i na Węgrzech, plany związane z wprowadzaną reformą oświaty w Polsce. Dyrektorzy szkół węgierskich przedstawili sytuację związaną z centralizacją zarządzania oświaty, szczególnie w zakresie szkół średnich oraz informację dotycząca planów reformy oświaty na Węgrzech dla klas szkoły podstawowej. Planowane jest ujednolicenie systemu oświaty i wydłużenie nauki w szkole podstawowej do 9 lat
( 3+3+3)

 

strona

 

gdyliczy sie czas