winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0097Zgodnie ze zwyczajem, 19 i 20 grudnia 2019r. o godzinie 17 w naszej szkole odbyły się jasełka bożonarodzeniowe, a do ich obejrzenia zaproszono Dyrekcję, Grono Pedagogiczne, nauczycieli emerytów i wszystkich pracowników szkoły. Jasełka przygotowali uczniowie z klas VIIb i VIIIc. Refleksji nad tajemnicą Bożego Narodzenia w Betlejem sprzyjały: gra aktorów, scenariusz, oprawa muzyczna, dekoracja. Osią scenariusza było zestawienie dwóch przeciwstawnych postaci: Heroda i Jezusa. Aktorzy w profesjonalny sposób przedstawili wiarę i posłuszeństwo Maryi oraz sprawiedliwość Józefa, pokłon pasterzy i Mędrców oraz pychę, egoizm, uległość wobec szatana i 7 grzechów głównych króla Heroda.

Organizatorzy składają serdeczne podziękowania pani Renacie Wieczorek i chórowi szkolnemu za przygotowanie i wykonanie pięknych piosenek korelujących z treścią jasełek i ich przesłaniem. Serdeczne podziękowania należą się również pani Jolancie Szarkowicz – Bacy i pani Agnieszce Białek za przygotowanie dekoracji i wykonanie zdjęć oraz panu Józefowi Bommersbachowi za nagłośnienie.

Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do powstania i wykonania jasełek organizatorzy składają życzenia: „Niech Boża Dziecina wszystkim błogosławi, niech nasze rodziny i domy będą miejscem pokoju i miłości! W Nowym Roku niech nikomu nie zabraknie Bożych łask, ludzkiej pomocy, dobroci i życzliwości!”

Na co dzień pamiętajmy o słowach Papieża Franciszka:

„Bóg w tym Dziecięciu narodzonym w Betlejem,
zbliżył się do człowieka i możemy spotkać Go
teraz – w naszym dzisiaj…
Przeżyjcie prawdziwie chrześcijańskie Boże
Narodzenie, z wiarą, że Bóg jest blisko
i pragnie wraz z nami przemierzać drogę życia”.

Organizatorzy:
Mariusz Łabuz, ks. Marcin Jarek, klasa VIIb i VIIIc

Więcej zdjęć znajdą Państwo na Facebook-u szkoły:

https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Podstawowa-Nr-15-w-Tarnowie-1610233055937714/

 

gdyliczy sie czas