winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

UE0LAPTOPNasza szkoła w ramach wspomagania nauczania online otrzymała od Gminy Miasta Tarnowa, która realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” trzy laptopy. Celem projektu jest zwiększenie dostępności technologii informacyjno-komunikacyjnej, umożliwiającej zdalną pracę szkół. Nowy sprzęt został użyczony uczniom podczas kształcenia na odległość.

 Sprzęt został zakupiony w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata20l4-2020 Osi Priorytetowej nr I ,,Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" działania 1.1: ,,Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach" dotycząca realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła+ wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.