winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

dscf017611 czerwca w Parku Strzeleckim uroczyście podsumowano działania proekologiczne podejmowane w ramach akcji „Zbieramy zużyte baterie”, a także „Posprzątajmy razem Tarnów”/„Wiosenne Sprzątanie Wątoku”. W akcji zbierania zużytych baterii wzięło udział 67 placówek z terenu miasta. Łącznie zebrano ponad 4.600 kg zużytych baterii i akumulatorów, które zostaną zutylizowane w sposób niezagrażający środowisku, dzięki Spółdzielni Pracy ARGO-FILM, która współorganizuje akcję. Nasza szkoła w zbiórce baterii zajęła III miejsce! W nagrodę otrzymaliśmy radioodtwarzacze, a trójka naszych najlepszych zbieraczy: Julka Wajda z kl. 2b, Maja Gawlik z kl. 4b i Szymuś Jarosz z kl. 2a otrzymała dodatkowe upominki. W akcji „Posprzątajmy razem Tarnów”/„Wiosenne Sprzątanie Wątoku” udział wzięło 170 uczestników z 6 placówek oświatowych, 2 Zakładów Karnych – w Tarnowie i w Tarnowie-Mościcach oraz z Zakładu Poprawczego w Tarnowie. Łącznie zebrano ponad 3 tony odpadów, przyczyniając się do uprzątnięcia terenów wzdłuż Wątoku i wokół Kantorii, a także obszaru położonego w rejonie osiedla Westerplatte, Lasku Lipie i Góry Św. Marcina. Naszą szkołę reprezentowały 3 klasy: 1a, 1c i 1d, które posprzątały teren wokół Wątoku. Za zaangażowanie w porządkowanie naszego miasta dzieci otrzymały nowoczesny mikroskop z niezbędnymi preparatami. Akcje zostały dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie.