winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

15732415 714000515432523 1817046338650769261 oNasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w kampanii:  „Biała wstążka”  - największej na świecie międzynarodowejinicjatywie mającej na celu walkę z przemocą oraz wspieranie działań na rzecz jej przeciwdziałania. Tegoroczna edycja była poświęcona głównie tematyce agresji wobec osób starszych i odbyła się w dniach od 28 listopada do 2 grudnia 2016 r.

 

Społeczność ”Piętnastki” czynnie włączyła się do tej akcji. W czasie tygodnia „Białej wstążki” we wszystkich klasach zorganizowano lekcje wychowawcze o tematyce antyprzemocowej. Podjęto na nich rozmaite działania. Oto niektóre z nich:

  • zorganizowanie Dnia Życzliwości,
  • rozmowy, pogadanki, debaty klasowe,
  • oglądanie filmików edukacyjnych w ramach programu profilaktycznego „Nie daj się”,
  • wykonywanie różnych prac plastycznych,
  • realizowanie przez uczniów filmów o przemocy wobec starszych  osób,
  • tworzenie tematycznych prezentacji multimedialnych, wirtualnych plakatów itp.

Przy wejściu do szkoły przygotowano tablicę informacyjną  o tym, kiedy mamy do czynienia z przemocą i gdzie w przypadku jej wystąpienia możemy szukać wsparcia i pomocy. Tablicę ozdobiły prace uczniów.

W klasach IV – V na zajęciach prowadzonych przez pedagoga szkolnego również poruszano tematykę przemocy. Młodzież poznała rodzaje przemocy, skutki, które niesie ona ze sobą, a także dowiedziała się, gdzie szukać pomocy, gdy ona wystąpi. Swoje przemyślenia uczniowie klas IV przelali na papier, tworząc graffiti antyprzemocowe. W klasach V, pracując w grupach, uczniowie projektowali plakaty nt. „Jak możemy pomóc osobom starszym?”.

Do akcji „Biała wstążka” włączyli się czynnie wychowawcy świetlicy – odbyły się tam pogadanki i zajęcia z zakresu przeciwdziałania różnym formom agresji. Wśród rodziców przeprowadzono akcję informacyjną polegającą na kolportażu ulotek .

Bibliotekarka, p. Agnieszka Białek przeprowadziła konkurs na hasło przeciw przemocy „Bycie dobrym jest w modzie”.

http://www.sp15.tarnow.pl/wydarzenia/621-konkurs-byc-dobrym-jest-w-modzie-na-najlepsze-haslo-przeciw-przemocy 

Tematyka przemocy została poruszona także w gazetce szkolnej „Bemówka”. Czytelnicy gazetki mogli zapoznać się z poradami nt. jak reagować, gdy stajemy się ofiarami przemocy.

 Wszystkie powzięte działania miały na celu wyrażenie naszego zdecydowanego sprzeciwu wobec agresji i przyczynienie się do przeciwdziałania wszelkim jej przejawom.

Za rok planujemy wziąć udział w kolejnej edycji „Białej wstążki”.

 

gdyliczy sie czas