winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0116AZYL dla zwierząt zlokalizowany jest w Tarnowie przy ul. Komunalnej 31. Działa od 1999 roku. Jego celem jest okazywanie pomocy zwierzętom, a zwłaszcza psom i kotom. Trafiają tam zwierzęta z interwencji: porzucone, niechciane, zagubione, wałęsające się, krzywdzone, mogące stwarzać zagrożenie, wymagające pomocy weterynaryjnej. Pracownicy i wolontariusze zapewniają im staranną opiekę, karmią, pielęgnują, dbają o ich kondycję psychiczną i fizyczną.

W związku z okresem zimowym, który jest zawsze trudnym czasem dla wszystkich zwierząt, a szczególnie dla tych najsłabszych, chorych i opuszczonych, społeczność naszej szkoły po raz kolejny przeprowadziła zbiórkę żywności na rzecz Schroniska dla zwierząt w Tarnowie.

Przebywającym tam czworonogom najbardziej potrzebna jest żywność taka, jak: sucha karma dla psów i kotów, karma w puszkach, kasze, makarony, ryż. W tym roku  zbieraliśmy również gadżety dla zwierząt: zabawki, smycze, itp. Celem nadrzędnym podejmowanego przedsięwzięcia była poprawa standardu życia zwierząt ze schroniska w Tarnowie oraz kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt, wdrażanie dzieci do aktywnego udziału w akcji i do pomagania zwierzętom. Koordynatorem akcji byli pani Anna Zielińska i pan Mariusz Łabuz. Nieocenioną pomoc w przeprowadzeniu akcji okazała pani Agnieszka Białek, u której uczniowie gromadzili zebrane dla zwierząt dary, i która uwieczniła owoce akcji na załączonych zdjęciach. Czynienie dobra na rzecz braci mniejszych, zmienia świat na lepszy, a o takim świecie marzy każdy z nas. Dlatego serdecznie dziękujemy Wam – Drodzy Uczniowie i Rodzice - którzy swoją pracą, zaangażowaniem i bezinteresowną miłością do zwierząt przyczyniliście się do polepszenia warunków bytowych pozbawionych właścicieli psów i kotów.

Koordynatorzy akcji: Anna Zielińska, Mariusz Łabuz