winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

slajd 9W dniach od 1 do 3 czerwca 2017 roku odbyły się w Warszawie zawody finałowe w ramach XXII Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego i X Olimpiady Tematycznej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego".

Laureatem etapu centralnego został

uczeń klasy VI b Artur Stinia

 

Artur zajął I miejsce w etapie wojewódzkim i reprezentował Małopolskę w zawodach finałowych.  W tym roku tematem konkursów był okres historyczny obejmujący lata 1768–1864, od konfederacji barskiej do powstania styczniowego.Organizatorami Konkursu i Olimpiady są: Mazowiecki Kurator Oświaty, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im.płk. dypl. Mariana Porwita, Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych „Delta", Muzeum Wojska Polskiego, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Centralna Biblioteka Wojskowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Konkurs Historyczny i Olimpiada Tematyczna to wieloetapowe, wyjątkowe i jedyne w swoim rodzaju przedsięwzięcia edukacyjno-patriotyczne, obejmujące swym zasięgiem szkoły w całej Polsce. W konkursach wzięło udział łącznie około 15 tys. uczniów. Uczestnicy konkursu muszą wykazać się szeroką wiedzą na temat dziejów i poszczególnych wydarzeń historycznych, broni, sprzętu, umundurowania, a także literatury i architektury danej epoki. Wiedza wymagana w zawodach II i III stopnia wykracza daleko poza szkolną podstawę programową.

W tym roku na zawody finałowe do Warszawy przyjechało, wraz z opiekunami i rodzicami, 124 laureatów Konkursu Historycznego i Olimpiady Tematycznej. Pierwszego dnia zawodów finałowych, po uroczystej inauguracji w Muzeum Wojska Polskiego, uczestnicy zapoznali się z ekspozycjami muzealnymi, zwracając szczególną uwagą na eksponaty związane z tematyką Konkursu i Olimpiady oraz zwiedzili Stare Miasto. Później przeprowadzono testy konkursowe sprawdzające wiedzę i umiejętność analitycznego myślenia uczestników konkursów. Zagadnienia obejmowały takie tematy, jak: historia oręża polskiego w sztuce (malarstwo, literatura, muzyka, film), geografia militarna oraz broń i barwa.

Drugi dzień zawodów rozpoczęto uroczystością patriotyczną na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego, podczas której przedstawiciele organizatorów i młodzież złożyli wiązanki kwiatów na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza oddając hołd poległym w walkach za wolność Polski. Na zakończenie, przed uczestnikami Konkursu i Olimpiady oraz licznie zgromadzoną publicznością przemaszerowały oddziały honorowe ze sztandarami wystawione przez klasy o profilu wojskowym ze stołecznych liceów ogólnokształcących. Uroczystość przed Grobem Nieznanego Żołnierza wpisała się na stałe w program zawodów finałowych i podobnie, jak złożenie kwiatów na grobie Inicjatora i Patrona „Losów żołnierza
i dziejów oręża polskiego" mjr. Marka Gajewskiego, stanowi stały punkt programu każdej edycji konkursów.

Po uroczystości kontynuowano rozpoczęte poprzedniego dnia zawody. Najpierw była wycieczka po Starym Mieście, gdzie młodzież zwiedzała, pod opieką przewodników, miejsca i obiekty związane historycznie z tematem konkursów (miejsca te i obiekty były m.in. tematem szczegółowych pytań konkursowych).

XXII Ogólnopolski Konkurs Historyczny i X Olimpiada Tematyczna „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego" zakończyła Uroczysta Gala w Sali Musztry Szkoły Podchorążych
w Łazienkach Królewskich, podczas której wręczone zostały finalistom-laureatom nagrody rzeczowe oraz dyplomy, a także pamiątkowe medale i dyplomy od Zarządu Stowarzyszenia-Klubu Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari. Oprawę artystyczną tego uroczystego spotkania zapewnił Chór Szkolny z LXXV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Warszawie, który zaprezentował wiązankę piosenek i pieśni patriotycznych.