winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

biala wstazka 25Tradycją naszej szkoły jest udział w corocznej kampanii antyprzemocowej „Biała wstążka”. Hasło przewodnie tegorocznej tarnowskiej kampanii brzmiało „Prawo chroni KAŻDEGO bez wyjątku”, zaś jej ambasadorami zostali piłkarze ręczni Grupy Azoty Tarnów, występujący w PGNiG Superlidze.

 W czasie tygodnia „Białej wstążki” wszystkie klasy 4 - 8 aktywnie włączyły się do akcji, podejmując rozmaite działania. Oto niektóre z nich:

 • udział w pokazowym treningu reprezentantów piłki ręcznej Superligi Grupy Azoty Tarnów - spotkanie z członkami drużyny
 • dyskusje inspirowane filmami „Nick Vujicic o nękaniu w szkole”, „Nie daj się” i prezentacjami na temat kampanii antyprzemocowej
 • dekorowanie drzwi klasy i tablic tematycznymi plakatami, pracami plastycznymi czy symbolami kampanii
 • utożsamianie się z przekazem kampanii poprzez założenie białego stroju lub symbolu białej wstążki w Białym Dniu (28 listopada 2019 r.)
 • pogadanki i debaty klasowe podczas godzin wychowawczych
 • tworzenie klasowych kodeksów
 • udział w Białej Sztafecie zorganizowanej przez nauczycieli w-f
 • przygotowanie gazetki informacyjnej n/t kampanii Biała wstążka
 • działania w ramach Dnia Życzliwości
 • realizacja projektu "Powstrzymaj przemoc"
 • redagowanie artykułów prasowych pt. „Przemoc jest zła”

W gazetce szkolnej „Bemówka” pojawił się artykuł tematycznie związany z przemocą, napisany przez szkolnego psychologa. Na tablicy przy wejściu do Szkoły pojawiły się informacje i prace plastyczne powiązane z tematem przemocy, rodzicom udostępniono ulotki dotyczące zjawiska przemocy.

W klasach 6 i 7 pedagog szkolny w ramach realizacji projektu „Tworzymy lepsze jutro” przeprowadził zajęcia, których celem było zapoznanie z rodzajami przemocy oraz poinformowanie, gdzie można szukać pomocy, gdy ta przemoc występuje. Ukoronowaniem działań były tworzone na lekcji w grupach przez uczniów klas 7 plakaty z hasłami antyprzemocowymi, zaś w klasach 6 - indywidualne prace inspirowane cegiełkami - wartościami, których nie powinno zabraknąć w codziennych relacjach międzyludzkich..

W obchody Tygodnia Bezpiecznego Internetu doskonale wpisał się konkurs plastyczno – literacki dotyczący 10 zasad dobrego zachowania. Jego mottem był cytat z naszej epopei narodowej: Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą, zaś zorganizował go nauczyciel – bibliotekarz we współpracy z polonistą i plastykiem szkolnym.

Przemoc zawsze wiąże się z krzywdą, niesprawiedliwością i cierpieniem osób, które jej doznają. Nikt nie powinien pozostawać wobec niej obojętny. Dlatego też nasza szkoła od wielu lat aktywnie angażuje się w tę kampanię i za rok znowu planuje do niej przystąpić.