winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

DSC 0270W marcu br. nauczyciele naszej szkoły wzięli udział w szkoleniu BHP. Celem zajęć było przypomnienie zasad, jakimi powinien się kierować pedagog, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom, zarówno podczas lekcji, jak i przerw międzylekcyjnych. Poruszone zostały również zagadnienia dotyczące higieny pracy uczniów na zajęciach, a przede wszystkim zachowania właściwych proporcji między ogniwami lekcji wymagającymi wzmożonego wysiłku umysłowego i tymi, które pozwalają na zminimalizowanie koncentracji.

Niezwykle ważnym elementem szkolenia były zajęcia praktyczne, w czasie których uczestnicy mieli możliwość poznania podstawowych sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Na prośbę nauczycieli prowadzący położył nacisk na sytuacje i zdarzenia, jakie mogą mieć miejsce w szkole, w jakich mogą znaleźć się wszystkie osoby przebywające na jej terenie.

To kilkugodzinne spotkanie stało się także okazją do wymiany poglądów i doświadczeń związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom powierzonym nauczycielom naszej szkoły.