winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

tydzien internetu p 2Nasza społeczność szkolna, jak co roku, zaangażowała się w obchody Dnia Bezpiecznego Internetu. W tym roku miało to miejsce 11 lutego, a hasłem było: „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”. Wzorem lat ubiegłych ten jednodniowy projekt rozszerzony został do działań w ramach Tygodnia Bezpiecznego Internetu. W tym czasie cała społeczność "Piętnastki" aktywnie podjęła się realizacji różnorodnych czynności promujących pozytywne i bezpieczne zastosowanie Internetu.

 

W czasie Tygodnia Bezpiecznego Internetu w klasach 4 – 8 podjęto różnorodne inicjatywy:

 • prowadzono pogadanki, dyskusje, burze mózgów,
 • Historia Ojka”, „Gdzie jest Mini”, „3,2,1...Internet”, „Nie daj się – siecio-zagrożenia” - stały się one inspiracją do rozmów z młodzieżą,
 • uczniowie realizowali kursy e-learningowe np. „3..2..1.. Internet!”, dzięki którym zapoznawali się z różnymi formami zagrożeń internetowych, takich jak: cyberprzemoc, kontakty z osobami poznanymi w Internecie, umieszczanie zdjęć, plagiat, nadmierne korzystanie z komputera i Internetu,
 • powstały gazetki klasowe, plakaty, plansze z kodeksem „Bezpiecznego korzystania z Internetu”, książeczki „Dobre i złe strony Internetu”, tematyczne prezentacje multimedialne, a takżewystawy prac poruszających problem bezpieczeństwa w sieci,
 • działaniami objęto też rodziców poprzez rozdawanie ulotek tematycznych, wysyłanie im materiałów, np. „Zostań znajomym swojego dziecka” ze strony Safer Internet (6c) oraz szkolenie na temat zagrożeń w Internecie, sygnałów uzależnienia dziecka od gier komputerowych, Internetu (8a),
 • w klasach 6 i 7 pedagog szkolny przeprowadził zajęcia w ramach projektu „Tworzymy lepsze jutro”, w kl. 7-mych – Przytul hejtera, w 6-tych – Zagrożenia w sieci,
 • w klasie 7c psycholog szkolny przeprowadził cykl zajęć pt. „Internet źródłem nieporozumień i hejtu wśród młodzieży”,
 • zorganizowano szkolny konkurs edukacyjny dla uczniów klas 4 – 8 na najciekawszą krzyżówkę dotyczącą Internetu i bezpiecznego korzystania z niego,
 • przeprowadzono szkolny konkurs plastyczny dla dzieci z klas 1 – 8 pt. „Cyberkomiks”,
 • przygotowano tablicę informacyjną przy wejściu do szkoły dla uczniów i rodziców,
 • przedstawiciele naszej szkoły (kl.6c) wzięli udział w konkursie organizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną na Historyjkę Komiksową „Młodzi = bezpieczni internauci”,
 • zrealizowano projekt „Ja i moje miejsce w Internecie” (7c),
 • w gazetce „Bemówka” pojawił się artykuł związany z DBI 2020,
 • wykorzystywano materiały edukacyjne ze stron https://www.edu.fdds.pl, https://cybernauci.edu.pl, https://sieciaki.pl, https://saferinternet.pl

Wszystkie podjęte działania łączył jeden cel: wypromowanie bezpiecznego, odpowiedzialnego i kulturalnego korzystania z sieci przez wszystkich jej użytkowników. Organizatorzy mają nadzieję, że chociaż w części udało się go osiągnąć.