winieta-01
winieta-02
winieta-03
winieta-04

A pasowanie 2Pasowanie na ucznia to uroczystość, która zazwyczaj ma miejsce w październiku, kiedy pierwszoklasiści znają się nawzajem, orientują się w rozkładzie budynku szkolnego i czują się uczniami.

Niestety, wynikające z pandemii ograniczenia sprawiły, że w tym roku pasowanie na ucznia odbyło się dopiero w czerwcu i zbiegło w czasie z obchodami Dnia Dziecka. Uroczystość miała, z konieczności, bardziej kameralny charakter niż w poprzednich latach. Każda z klas przeżywała ją w swoim gronie, co nie umniejszyło rangi tego wyjątkowego wydarzenia. Dla wszystkich dzieci był to bardzo ważny, niezapomniany moment w życiu.

Tego dnia uczniowie klasy 1a, 1b i 1c najpierw wykazywali się wiedzą, biorąc udział w konkursach i quizach, a następnie zaprezentowali przygotowane przez siebie występy artystyczne. Były piosenki i wiersze, a w klasie 1b uczeń Bruno Kosiór wykonał dwa utwory na klarnecie.

Po części artystycznej pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie i zostali przyjęci w poczet uczniów Szkoły Podstawowej Nr 15 w Tarnowie. Symbolicznego pasowania dokonały: Dyrektor Szkoły pani Teresa Kot oraz Wicedyrektor pani Bogusława Hołda. Na pamiątkę tego wydarzenia uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki.

Resztę dnia świętowali przy słodkim poczęstunku, spędzając czas na zabawach i tańcach, dzieląc się wrażeniami i zapewne marząc o wakacjach, bo wakacje to przecież największe marzenie dzieci.